1.02.19

 

 TEGEVUS

 

2018

2019

OKT

NOV

DETS

JAAN

VEEB

MÄRTS

APRILL

               

 

VIROL koosolekutel ülevaate ja selgituste andmine

VIROL üldkoosolek 26.oktoober

VIROL juhatuse koosolek 20.novem-ber

VIROL juhatuse koosolek 18.detsem-ber

   

VIROL juhatuse koosolek

 

Arengustrateegia heakskiitmine VIROL üldkoosoleku poolt

 

 

 VIROL koosolekul materjali vastu võtmine ja valikule arutelule edastamine 27.detsem-ber

 

 

VIROL üldkoosole-kul täiendatud redaktsiooni vastu võtmine ja volikogudele kinnitamiseks esitamine 29.märts

 

Arengustrateegia avalikustamine

 

 

 

3 nädalat alates 7.jaanuarist kuni 25.jaanuarini Strateegia tutvusta-mine Rakvere linna-valitsuse valges saalis 8.jaanuaril

 

 

 

KOVide volikogudes, sh komisjonides arengustrateegia I lugemine

 

 

 

KOV'ide VK'de ajad – 22.jaan Haljala; 23.jaan Rakvere vald; 28.jaan Tapa; 30.jaan Kadrina ja Rakvere linn; 31.jaan Vinni, Viru-Nigula ja Väike-Maarja

   

 

KOVide volikogudes arengustrateegia II lugemine ja muudatusettepanekute esitamine

 

 

 

 

Täiendus ja muudatus ettepanekute esitamine KOV-de poolt. KOV'ide VK'de ajad

 

 

Kokkuvõte avalikustamise perioodist juhtrühmas, täienduste/muudatuste ettepanekute arutelu

 

 

 

 

 

Juhtrühma koosolek 6.märts – ettepaneku esitamine VIROL juhatusele

 

KOVide volikogudes arengustrateegia III lugemine ja heakskiitmine volikogude poolt

 

 

 

 

 

 

Strateegia kinnitamine volikogudes KOV-de VK ajad