LÄÄNE-VIRU MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA 2030+ AVALIK VÄLJAPANEK

 

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.01.2019-25.01.2019.  

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia eesmärk on maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani 2030 ja sellest edasi.

Avalikul väljapaneku ajal saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid VIROL-ile esitada kuni 25.01.2019 aadressil F.r Kreutzwaldi 5, Rakvere või e-posti aadressil virol@virol.ee.

 

Arengustrateegia on leitav SIIT

LISA 1 "Tegevuskava" on leitav SIIT

LISA 2 "Seosed teiste arengudokumentidega" on leitav SIIT

LISA 3 "Strateegia töögruppide koosseisud" on leitav SIIT

 

AVALIK VÄLJAPANEK ON LÕPPENUD!