Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) esindab maakonda, maakonna omavalitsusi riigiorganites ja muudes institutsioonides. 

Liidu eesmärgiks on maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine, maakonna ja oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine, samuti maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine.

 

Büroo:

 

Tegevjuht Sven Hõbemägi Tel. 325 8045, 5300 5652 sven.hobemagi(ätt)virol.ee
Hariduse- ja kultuurispetsialist Ingrid Pärnamäe Tel. 325 8068, 5304 0823 ingrid.parnamae(ätt)virol.ee

Arendus- ja väliskoostööspetsialist

Anu Oja

Tel.
524 3927

anu.oja(ätt)virol.ee

Rahvatervise spetsialist

Sirli Kapper Tel. 524 1280 sirli.kapper(ätt)virol.ee

Andmehaldusspetsialist

Kaarin Vask Tel. 5911 1184 kaarin.vask(ätt)virol.ee
Tegevjuhi ja juhatuse assistent Maarika Koiduste Tel. 325 8044 virol(ätt)virol.ee

Turvalisuse spetsialist

Evely East Tel.
5627 2006
evely.east(ätt)virol.ee
Haridusvaldkonna projektijuht Maia Kärdla Tel. 5309 7407 maia.kardla(ätt)virol.ee
Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste menetleja  Kaire Kullik Tel. 506 9623 

kaire.kullik(ätt)virol.ee

Vabaühenduste konsultant Kristina Nurmetalu Tel. 5450 2035 mty(ätt)virol.ee
KredEx konsultant Marko Teiva Tel. 53 440 585  marko300(ätt)hot.ee