Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) esindab maakonda, maakonna omavalitsusi riigiorganites ja muudes institutsioonides. 

Liidu eesmärgiks on maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine, maakonna ja oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine, samuti maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine.


 

Büroo:

 

Tegevdirektor
 

Sven Hõbemägi

Tel. 32 58 045, 53 005 652 

sven.hobemagi(ätt)virol.ee 

Haridus-ja kultuurispetsialist

 

 

Ingrid Pärnamäe

 

 

Tel. 32 58 068, 53040823

 

 

ingrid.parnamae(ätt)virol.ee

 

 

Arendus- ja väliskoostööspetsialist

 

 

Mari Knjazev

 

 

Tel. 524 3927

 

 

mari.knjazev(ätt)virol.ee

 

 

 

Turvalisuse- ja rahvatervise spetsialist

 

Sirli Kapper

Tel. 524 1280

 

sirli.kapper(ätt)virol.ee

 

 

Andmehalduse- ja digiturunduse spetsialist Helin Siibak Tel. 59 11 1184 Helin.Siibak(ätt)virol.ee

Juhiabi

 

Maarika Koiduste

 

Tel. 32 58 044 

 

virol(ätt)virol.ee