Lääne-Virumaa aineühendused 2021/22  
     
Aineühendus on õppeaine või ainevaldkonna põhine Lääne-Viru koolide õpetajaid koondav ühendus. Igale aineühendusele on valitud oma juht, kes oma ühenduse raames tööd korraldab. 
     
ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕPETAJATELE  
     
Ajalugu ja ühiskonnaõpetus Kristi Põdra kristi.podra@v-maarja.ee
Algõpetus Kadi Kruusmaa kadikruusmaa@gmail.com 
Eesti keel Aime Tops aime.tops@mail.ee 
Geograafia Kadri Marksoo kadri.marksoo@rrg.ee 
Inglise keel Tuuli Saksa  tuuli@v-maarja.ee 
Inimeseõpetus Evelin Tiiter evelintiiter@hot.ee 
Keemia Agne Jõgis agne.jogis@rrg.ee 
Kehaline kasvatus Mikk Joorits mikk.joorits@rrg.ee 
Kunstiõpetus Heidi Reisi reisi.heidi@gmail.com 
Käsitöö ja kodundus Anu Õunap info@lasila.edu.ee 
Majandus- ja karjääriõpetajad Reet Bobõlski reetbobolski@gmail.com 
Matemaatika Raili Veelmaa raili.veelmaa@gmail.com 
Muusika Elene Altmäe elene.altmae@mail.ee 
Saksa keel Piret Steinberg piretsteinberg@gmail.com 
Töö- ja tehnoloogiaõpetus Lauri Soosaar laurisoosaar@gmail.com
Usundiõpetus Tiina Rumm tiinahonig@gmail.com 
Vene keel Marina Klimenko marina.klimenko@mail.ee 
     
LASTEAEDADE ÕPETAJATELE    
     
Alushariduse juhid Tea Välk tea.valk@pisiponn.ee
Alushariduse õppealajuhatajad Maia Mägi maia.magi@kadrina.ee
Alushariduse haridustehnoloogia  Margit Pelli margit.pelli@rla.edu.ee
innovaatorid    
Alushariduse käeline tegevus Karin Hiis lasteaed@pisiponn.ee
Alushariduse liikumin Maarit Vaikmaa     maaritvaikmaa@hotmail.com
Alushariduse loodus Moonika Lekk moonik72@hotmail.com
Alushariduse muusika Merlin Raatma merlinraatma@gmail.com
Alushariduse tervis Eda Kiili    eda.kiili@mail.ee
     
TUGISPETSIALISTIDELE    
     
HEV õpilaste õppe koordineerijad Margit Lichtfeldt         margitlichtfeldt@hot.ee 
Huvijuhid Lemme Mäe lemme.mae@gmail.com
Koolipsühholoogid Maarika Kongi     mkongi@yahoo.com
Logopeedid Kaie Kender                  kaie.kender@rrg.ee 
Sotsiaalpedagoogid Kai Tamm kai@kadrina.edu.ee
Kooliraamatukoguhoidjad Ingela Siniallik     ingelasiniallik@gmail.com