Projekt: Elanikkonnakaitse alaste teadmiste vahetamine

Projekti algus ja lõpp: 03.12.2018-06.02.2019

Projekti kogumaksumus: Projekti kogumaksumus on 9916 eurot, millest omaosalus on 3967 eurot.

Projekti rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Projekti lühikirjeldus ja eesmärk: Projekti eesmärk on teadmiste ja kogemuste vahetamine elanikkonnakaitse teemal. Oluline on kohaliku kompetentsi tõstmine läbi elanikkonnakaitsesse panustamise, kaasamise ja koostöö. Projekti partneriteks on Vest-Agderi maakon Norrast ja Jönköping Rootsist. Projektiga soovime oma partneritelt õppida, kuidas nemad on oma elanikkonda koolitanud, kogukondi kaasanud ning kuidas on lahendatud kommunikatsiooni küsimus antud valdkonna kontekstis. On oluline, et kogukond, küla ja ühiskond oleksid võimelised võimalikult hästi hakkama saama. Kuigi kohalikud omavalitsused enamjaolt teavad oma piirkonnas esinevaid riske, siis nende leevendamiseks ei ole otseseid tegevusi välja mõeldud.Paljudes omavalitsustes puuduvad vahendid ja eelkõige oskused elanikkonnakaitset kui süsteemi välja töötada. 

Projekti partnerid: Vest-Agderi maakond Norrast, Jönköping Rootsist, Rakvere vald, Haljala vald, Viru-Nigula vald, Kadrina vald, Tapa vald, Väike-Maarja vald, Vinni vald, Rakvere linn, Politsei- ja Piirivalveameti Ida Prefektuur

Projekti koordinaator: Moonika Aruvainu +372 524 3927 moonika.aruvainu@virol.ee