Kandidaate 2021.a tunnustuskonkursile "Eestimaa õpib ja tänab" maakondlikesse täiendavatesse kategooriatesse saab esitada SIIN.

 

Täiendavad kategooriad on:

Lääne-Virumaa noor õpetaja 2021
Õpetaja, klassijuhataja, kes on koolis töötanud vähem kui kolm aastat ja kelle vanus on alla 30-aasta.
• panustab õpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse
• arvestab õpetamisel õpilase individuaalsusega
• on saavutanud positiivseid tulemusi õppija arendamisel
• tegeleb pidevalt enesetäiendamisega
• toetab oma tegevuse ja eeskujuga õigete väärtushinnangute kujunemist õpilastel
• on pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise

 

 

Lääne-Virumaa hariduspere 2021
Perekond (õed, vennad, lapsed, vanemad), kus kaks või enam liiget on töötanud pikka aega Lääne - Virumaa haridusasutustes erinevatel pedagoogilistel ametikohtadel.
• on maakonnas panustanud märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse
• on tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppeasutus(t)e arengule
• on teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas

 

 

Elutöö auhind
Haridustöötaja, kes on rohkem kui veerandsada aastat töötanud haridussüsteemis ja sellest suurema osa Lääne-Virumaal ning kes on panustanud maakonnas märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas, tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppija arengule, olnud oma tegevusega ja eeskujuga kolleegide ja õpilaste innustajaks ning toetajaks.

 

Konkursi juhendi leiab  SIIT

Konkursi eesmärk on tunnustada ja tutvustada üldsusele Lääne-Viru maakonna haridustöötajate  tegevust. Selgitada tehtud töö  tulemuste põhjal välja Lääne-Viru maakonna haridusasutuste parimad õpetajad ja haridusjuhid, kes on oma töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi ja pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.