Lääne-Viru kohalike omavalitsuste liikuvusuuring

Liikuvusuuring koostati kuue Lääne-Viru maakonna kohaliku omavalitsuse tellimusel, kes koostasid 2020-2021 oma valdade üldplaneeringuid: Haljala vald, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru-Nigula vald ja Väike-Maarja vald. Projekti raames viidi ühiselt läbi liikuvusuuring, mis andis olulise sisendi nii avaliku ruumi kui ka transpordi paremaks korraldamiseks valdades. Uuringutulemusi kasutati sisendina üldplaneeringu koostamisel. Uuringu läbiviimise projektijuht on Viru-Nigula vallavalitsus.

Uuringuga on võimalik tutvuda siin.

Uuringu läbiviimist rahastatati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus".