Lääne-Viru maakonna ülene sotsiaalteenuse arendamise vajaduse analüüs

Analüüsi eesmärgiks oli anda omavalitsustele sisend, kuidas pakkuda sotsiaalteenuseid nii, et need oleksid kliendile mugavad, kättesaadavad ning kulud oleksid tulevikus jõukohased.

Analüüsi tulemusena selgusid maakonnaülese koostööpotentsiaali ja -vajadusega sotsiaalteenused ja arendustegevused, mille baasil esitati analüüsis ka esialgsed ettepanekud ja määratleti selleks sobilik koostöövorm. Analüüsi tulemusena koostati tegevuse elluviimise aja- ja tegevuskava, mis on aluseks edaspidiste arendustegevuste planeerimiseks maakonnas.

Analüüsiga on võimalik tutvuda siin.

Analüüsi läbiviimist rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus".