Lääne-Virumaa kliima- energiakava 

Kohalike omavalitsuste energia- ja kliimakavade koostamise eesmärgiks oli kaaluda kliimamuutuste mõjuga kaasnevaid võimalikke tagajärgi ja võimalusi, mis mh toetaksid kohalikke omavalitsusi ka pikaajaliste strateegiliste otsuste tegemisel ning mis panustaksid kohalike elanike elukvaliteedi ja –keskkonna säilitamisesse ning parandamisse. Lääne-Virumaa kliima- ja energiakava on maakonna kohalikele omavalitsustele esialgseks juhtnööriks, mida edaspidi mh otsuste tegemisel aluseks võtta.

Valminud kliimakava raportiga on võimalik tutvuda SIIN.

Tegevuskava on võimalik alla laadida siit.

Maakonna valdade hetkeolukorra kaardistust saab näha siit.

Maakonna kliima- ja energiavaldkonna eesmärgid ja näitajad on kättesaadavad siin.

 

Kliima- ja energiakava koostamist rahastati Euroopa Majanduspiirkonna  ja Finantsmehhanismi 2014−2021 toetuse programmist „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine".