OMAVALITSUSTE TEGEVUS
 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei anna Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule (VIROL) õigust iseseisvalt korraldada huvirühmade kaasamist ega strateegia eelnõu avalikustamist VIROL kodulehel. Seadus näeb ette, et selleks peavad andma ametliku volituse maakonna valla/linnavalitsused.

Haljala valla volitus

Kadrina valla volitus

Rakvere linna volitus

Rakvere valla volitus

Tapa valla volitus

Vinni valla volitus

Viru-Nigula valla volitus

Väike-Maarja valla volitus

 

Kohalikud omavalitsused on avalikustanud teabe oma kodulehtedel: