Projekt: Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal

 


 


Projekti pealkiri: Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal

Projekti algus ja lõpp: 01.03.2017-28.02.2019

Projekti kogumaksumus: 375 675 eurot, millest omafinantseering on 84 611,25 eurot.

Projekti toetanud fond: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames osutatakse kodu- ja tugiisikuteenus, sest toetades koduses keskkonnas erivajadusega inimest on võimalik saavutada tulemusi suundumaks neil või lähedastel väljas poole kodu avatud tööturule või tööturuteenustele. Teenustega soovitakse toetada erivajadustega eakate lähedasi vähendades nende hoolduskoormust ning luues neile võimalusi asuda tööturule. Projekti raames luuaks maakonda 15 tugitöötaja ametikohta, toetamaks erivajadusega inimesi ning suurendades teenuste kättesaadavust.

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Eesmärk ja tulemus:

·       Tugiteenuse arendamine ja kvaliteetse teenuse pakkumine.

·       Maakondlikult vähemalt 120 erivajadusega tööealise või erivajadusega eaka toetamine.

·       6 kuud peale teenuse lõppemist osaleb 30% projektis osalejatest avatud tööturul või saavad erinevaid tööturuteenuseid.

Osutatavad teenused projekti raames:

·       Koduteenus

·       Tugiisikuteenus

 

 

Projekti partnerid: Väike-Maarja vald, Haljala vald, Kadrina vald, Viru-Nigula vald, rakvere vald, Rakvere linn, Vinni vald, Tapa vald.

Projekti koordinaator: Klaarika Adonov 5346 3507 klaarika.adonov@virol.ee