Lääne-Virumaa tervisedendajate ja tervisedenduse valdkonda panustajate tunnustamine

Konkursi eesmärk on tunnustada inimesi, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega onolnud eeskujuks, silmapaistvalt panustanud maakonnas inimeste tervise parendamisse ja väärtustamisse ning edendanud valdkonda paikkonna tasandil.

Kandidaadiks saab esitada isikuid, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse ning organisatsioone ja/või silmapaistvamaid algatusi, millel on oluline mõju tervislike eluviiside kujundamisel paikkonnas ning turvalise ja tervisesõbraliku elukeskkonna väärtustamisel.

 

terviseedendajate tunnustamine

 

terviseedendajate tunnustamine