Maakonna arengustrateegia töögruppides toimub peamiselt iga konkreetse valdkonna analüüsimine, kaardistamine, lahenduste otsimine probleemidele ning uute ideede väljatoomine. Töögruppidesse on kaasatud eri valdkondade arvamusliidrid, eksperdid jt. spetsialistid maakonnas.

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse otsusega on moodustatud 9 valdkondlikku töögruppi, milledeks on:

 

 

1.Turvalisus  ja Rahvatervis
2. Haridus
3. Noorsootöö
4. Kultuur ja sport
5. Avalikud Teenused
6. Vabaühendused
7. Ettevõtlus ja tööhõive
8. Ühistransport, energeetika ja IT-taristu
9. Keskkonnataristu

 

Töögruppide koosseisud leiad SIIT

 

Töögruppide töö on lõppenud.