Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) kõrgeim organ on tema liikmete üldkoosolek. Iga liige nimetab üldkoosolekule kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu volituste tähtajaks kaks esindajat - ühe valla- või linnavalitsuse liikmete hulgast ja ühe volikogu liikmete hulgast. Igale esindajale määratakse asendaja. Otsuste langetamisel on igal üldkoosoleku liikmel üks hääl
 
Omavalitsus Esindaja nimi Esindaja asendaja nimi
     
1. Haljala vald Veiko Veiert Leo Bergström
  Anti Puusepp Triin Toming
2. Kadrina vald Madis Viise Viive Tuuna
  Kairit Pihlak Raido Parve
3. Rakvere linn  Mihkel Juhkami Sivar Irval
  Triin Varek Kert Karus
4. Rakvere vald Peep Vassiljev Peeter Kalda
  Maido Nõlvak Viktor Häninen
5. Tapa vald  Riho Tell Valdo Helmelaid
  Maksim Butšenkov Reigo Tamm
6. Vinni vald Evelin Poolamets Toomas Väinaste
  Erki Savisaar Raido Tetto
7. Viru-Nigula vald Ainar Sepnik Allar Aron
  Einar Vallbaum Ivar Lilleberg
8. Väike-Maarja vald Hans Kruusamägi Külli Urbas
  Indrek Kesküla Ene Preem