« Tagasi

Elukestva õppepuu istutamine

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioonil Andras täitub tänavu kolmekümnes tegutsemisaasta. Aastate jooksul on Andras ühendanud täiskasvanute koolitajaid ning tegelenud elukestva õppe väärtustamise ja edendamisega. Elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse populariseerimine on nende aastate jooksul teoks saanud tänu vabatahtlikkuse alusel tegutsevatele võrgustikele, Andrase liikmetele ja koostööpartneritele.

30. juubelil istutavad Andrase liikmed, võrgustikud ja koostööpartnerid üle Eesti kõigis maakondades oma elukestva õppe puu, tähistamaks õppimist kogu elukaare vältel kui meie kestvuse hoidjat. Puu istutamine on Andrase jätkusuutlikkuse ja kestmise jaoks kena traditsioon

Lääne-Viru maakonda istutati 30. sünnipäeva tähistamiseks täna kuus mändi Rakvere Teatripargi taha. RMK annetas juubelik meile just täpselt 30 mändi. Samuti said oma puud kätte teised maakonna kohalikud omavalitsused, mille nad istutavad oma valla territooriumile enda poolt valitud ajal.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kui Andrase maakondlik partner sai ka oma männi mulda.