« Tagasi

Lääne-Virumaa alustas koolist väljalangemise ennetamisega

15.septembril toimus AQVA Hotel & Spa konverentsisaalis Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) 2-aastase projekti „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks" avaüritus.

Projekt keskendub koolist väljalangevuseriskis laste ja noorte toetamisele. Protsessi käigus valmivad uuenduslikud integreeritud koostöömudelid, sh juhendmaterjalid varajaseks märkamiseks ja ennetustööks kohalikele omavalitsustele ja haridusasutustele. Igas kohalikus omavalitsuses viiakse läbi koolide ja lasteaedade õpetajate koolitused. Haridusasutuste juurde luuakse tugimeeskonnad, kelle ülesandeks jääb oma koolis teadmisejagamine ja koolisisese võrgustiku edendamine.

Avaüritust ja kogu järgnevat koosloome protsessi veab Sotsiaalse Innovatsiooni Labor (Si-Lab). Esimesel kohtumise tutvustati projekti ja koosloomeprotsessi, osalejad said minikoolituse koosloome ja teenusedisaini (Rasmus Pedanik) ning ennetuse (Jaan Aps) teemal. Kohtumise viimases osas asus iga kohaliku omavalitsuse meeskond kaardistama enda piirkonna teenuseid ja ressursse, mis on ühtlasi sisend järgmiseks kohtumiseks. Järgmised kohtumised toimuvad juba 3. ja 4.oktoobril veebikeskkonnas ning 18., 20., 25.oktoobril ning 22., 23., ja 24.novembril töögruppides kontaktkohtumistena.

Projekti on kaasatud maakonna kõik kaheksa omavalitsust: Väike-Maarja vald, Haljala vald, Kadrina vald, Viru-Nigula vald, Rakvere vald, Rakvere linn, Vinni vald ja  Tapa vald. Projekti meeskondadesse kuulub ligi 60 haridus-, sotsiaal-, noorsootöö-, lastekaitse- ja rahvatervise spetsialisti. Lisaks KOV-idele ja VIROL-ile on protsessi kaasatud ka Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitseosakonna ennetustalituse, kooliõdede ning Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri Rakvere politseijaoskonna esindajad ning kaks eksperti.

 

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine" rahastatavast taotlusvoorust „Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks".

Projekti kogumaksumuseks on 281 160 EUR, mis on ühtlasi ka projekti toetussumma.

Projekt kestab 2 aastat.