« Tagasi

Toimusid NEET olukorras noorte toetamise koostööpäevad

9.-10. novembril toimusid Tartus NEET olukorras noorte toetamise koostööpäevad maakondadele ning kohalikele omavalitsustele, millest võtsid osa ka kõik Lääne-Viru maakonna NEET-noorte juhtumikorraldajad.

Noortegarantii tugevdamise tegevuskava 2022-2027 alusel on üheks haavatavamaks NEET-olukorras noorte sihtgrupiks õigusrikkumise taustaga noored. Koostööpäevadel tutvustati erinevaid programme ning võimalusi, kuidas kohalikud omavalitsused NEET olukorras noori toetada saavad ning kuidas soodustada erinevate valdkondade omavahelist koostööd ja arutleda noorte toetamise võimaluste ja 2023. aastal kohalikele omavalitsustele avanevate rahastusvõimaluste üle.

Lääne-Viru maakonnas on NEET-noorte toetamiseks kutsutud ellu alates 01. oktoobrist 2021 projekt "Lääne-Virumaa NEET noorte toetamine ja suunamine aktiivsesse kogukonnaellu" ning maakonna kõikidesse omavalitsustesse on võetud tööle NEET-noortega töötavad juhtumikorraldajad, kes on kohalikes omavalitsustes oluliseks koostööpartneriks ning võrgustiku liikmeks ka riskinoortega töötamisel ja ennetustöö planeerimisel.

Koostööpäevadel andis Lääne-Viru maakonnas ellu kutsutud NEET projektist ning rahvatervise valdkonnas toimuvatest ennetustegevustest ja võrgustikutööst ülevaate maakonna rahvatervise spetsialist ning NEET-noorte projektijuht Sirli Kapper.

Maakonna NEET projektist leiab rohkem informatsiooni siit: https://www.virol.ee/laane-virumaa-neet-noorte-toetamine-ja-suunamine-aktiivsesse-kogukonnaellu

Juhtumikorraldajate kontaktid:
Kadrina vald: Helene Kristine Viita helenekristine.viita@kadrina.ee
Rakvere linn: Külliki Metsar kulliki.metsar@rakvere.ee
Väike-Maarja vald: Kersti Sepp kersti.sepp@v-maarja.ee
Tapa vald: Lisanne Lindre lisanne.lindre@tapa.ee
Haljala vald ja Viru-Nigula vald: Kristina Nurmetalu Kristina.nurmetalu@gmail.com
Vinni vald: Katrin Lepa katrin.lepa@vinnivald.ee
Rakvere vald: Asti Pärnsalu asti.parnsalu@rakverevald.ee

Noortegarantii tugisüsteemi kohta saab rohkem lugeda ka siit: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ngts