« Tagasi

Toimusid projekti „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks“ töötoad

17.-19.jaanuaril 2023.a toimusid Wesenberghi Konverentsikeskuses projekti „LÄÄNE-VIRU MAAKONDLIKU INTEGREERITUD TEENUSMUDELI VÄLJAARENDAMINE KOOLIST VÄLJALANGEMISE ENNETAMISEKS" järgmised (II) töötoad. Töötubadest võtsid osa kõigi 8 KOV-i valdkondadeülesed meeskonnad, kokku 60 spetsialisti.

Sotsiaalse Innovatsiooni Labor andis ülevaate koostöömudeli ülesehitusest ning võimalikest takistustest, mille tõttu ei ole koostöö alati piisavalt tõhus ning süsteemne. Oluline on välja tuua, et võrgustik ei toimi kui sinna „kuuluda", vajalik on teadlik panustamine ning süsteemne eestvedamine. Tähtis on ka ühiste eesmärkide sõnastamine, võrgustiku järjepidev arendamine ja tulemuste hindamine. Tõrkeid esineb sageli kommunikatsioonis ning osapoolte rollijaotustes ja ülesannetes.

Antud projekti käigus on kõik kohalikud omavalitsused kaardistanud sihtrühmad (persoonad), ressursid ning koostatud on põhjalik kokkuvõte varajast koolist väljalangemist soodustavate tegurite kohta (perekondlikud tegurid, individuaalsed tegurid, koolivälised individuaalsed ja sotsiaalsed tegurid, haridusasutusega seotud individuaalsed tegurid ning haridusasutusega seotud sotsiaalsed tegurid, koostanud: Stories for Impact, Jaan Aps). Tegurite kokkuvõttest selgub, et keskhariduse omandamine sõltub Eestis suuresti põhikooli lõputulemustest. Ligi pool neist, kelle põhikooli lõputunnistuse keskmine hinna on alla 3,5, ei jõua keskhariduse omandamiseni. Mis kinnitab varajase märkamise olulisust!

Ennelõunal tutvustas Evelin Kostabi (Sotsiaalse Innovatsiooni Labor) persoonaintervjuude tulemusi ning jagas iga KOV-i meeskonnale visualiseeritud sihtrühma kokkuvõtte ning  klienditeekonna.

Päeva teises pooles alustasid meeskonnad ideaalse klienditeekonna kaardistusega. Põnevat arutelu jätkus päeva lõpuni, mil valmisid algsed ideaalse klienditeekonna kaardistused.

Järgmised töötoad toimuvad juba 31.01, 01.02 ning 02.02.2023.a, kus jätkub sisukas mõttetöö koostöömudelite lahkamisel.

Ajavahemikul 06.-09. veebruar 2023.a toimub projekti "Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks" õppevisiit Norra Kuningriiki, Agderi piirkonda (Lõuna-Norra, Kristiansand) tutvumaks sealsete parimate praktikatega. Saadud teave ja kogemused on sisendiks kohaliku tasandi integreeritud teenusemudelite väljatöötamise protsessis. Õppevisiidi delegatsioon on 19-liikmeline.

Õppereisil toimuvad arutelud, miniseminarid ning erinevate asutuste külastused. Fookus on koolist väljalangemise ennetamisel (sh varajane märkamine) ning sealse piirkonna parimatel praktikatel:

1)Vennesla Bridge projekt, mis on suunatud ennetustöösse koolist väljalangemisriskis noortega ja NEET-noortega

2) Lindesneslosen projekt, mille eesmärgiks on samuti noorte toetamine hariduse omandamisel ja lõpetamisel. Projekti sihtrühmaks on noored, kellel on probleeme vaimse tervise, sõltuvusainete ja koolihariduse omandamisega. Informatsioon: https://agderfk.no/vare-tjenester/folkehelse-levekar-og-likestilling/ung-support/