« Tagasi

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit hakkab välja töötama ennetustöö mudelit koolist väljalangevusega tegelemisel

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on saanud rahastuse projektile „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks". Tegemist on ennetustööle keskenduva projektiga, mis keskendub koolist väljalangevuseriskis laste ja noorte toetamisele. Projekti käigus luuakse Lääne-Viru maakonnas koosloome ja süsteemidisaini protsessi käigus uuenduslikud integreeritud koostöömudelid, mis on maakonnaülesed ja erinevaid valdkondi kaasavad ja mis on vastava pädevusalase väljaõppe saanud võrgustiku spetsialistidele toeks võrgustikutöös varajase märkamise ja tõhusa ennetuse tagamiseks koolist väljalangemisega tegelemisel.

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine" rahastatavast taotlusvoorust „Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks". Projekti kogumaksumuseks on 281 160 EUR, mis on ühtlasi ka projekti toetussumma. Projekt kestab 2 aastat.

Mudel luuakse koostöös eri valdkondade spetsialistide koostöös ning projekti on kaasatud maakonna kõik kaheksa omavalitsust.

Loe rohkem SIIT