« Tagasi

Näidisohutusõppus „Rapla ÄKK“

20.05.2022 korraldas Raplamaa tervisenõukogu eesotsas Ülle Laasneriga näidisohutusõppuse, et  jagada oma teadmisi ja oskusi teiste maakondadega.

Näidisohutusõppuse korraldamise idee on alguse saanud Pärnumaalt „Öö marult!" ning on suunatud haridusasutuses töötavatele võtmeisikutele, et läbi mängida ohtlikult realistlikud situatsioonid, mis võivad õpilastega juhtuda. Raplas pandi proovile 9 maakonna 4-liikmelised võistkonnad, et testida just nende oskusi. Õppusel oli mitmesuguseid ülesandeid mis testisid erinevate valdkondade pädevusi, näiteks tuli päästa uppujat, pidi oskama suhelda pressiga, oma varasemate teadmiste proovile panek metsas äraeksimise korral, esmaabi andmine, tülide lahendamine, lapse väärkohtlemise märkamine jpm.

Lääne-Viru maakonna esindustiimi kuulusid: Rakvere linna sotsiaalosakonna juhataja ja MTÜ Maria ja lapsed juhatuse liige Kersti Suun-Deket, Politsei- ja Piirivalveametist Kirsti Hindreus, sotsiaalpedagoog Annela Floren, Rakvere vallavanem Maido Nõlvak. Meeskond pälvis „Rapla ÄKK" võitja tiitli ehk 1.koha.

Meeskonna kaptenina tegutsenud Maido Nõlvak tänab omalt poolt suurepärase õppuse eest Rapla maakonda, mis pani tugevalt proovile senised õpitud oskused kriisiolukorras käitumisel. Ohutusõppuselt sai Lääne-Virumaa meeskond palju väärtuslike teadmisi. Eriti suurt tänutunnet õppusel osalemise kohta tunneb Kersti Suun-Deket, kes koos oma meeskonnaga on korraldamas Lääne-Virumaa ÄKK õppust 25.08.2022 Sõmerul.

Lääne-Virumaa ÄKK ürituse idee tekkis vestlusest Rakvere jaoskonna piirkonnavanema Kristi Ristiga eelmise aasta sügisel, sest Kristil õnnestus osaleda Jõgevamaal korraldatud ÄKK õppusel. Tänu sellele vestlusele korraldab MTÜ Maria ja lapsed Lääne-Virumaa ÄKK õppuse „Õpetaja- märka ja sekku" läbi kogukondliku turvalisuse projektide taotlusvooru. Esimesel aastal on võimalus osaleda 15 meeskonnal.