« Tagasi

Haridusvõrgu analüüs

Pressiteade 24.03.2021

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit hakkab maakonna haridusvõrku analüüsima

 

Eelmise aasta sügisel esitas Lääne-Viru Omavalitsuste Liit(VIROL) Riigi Tugiteenuste Keskusele haldusvõimekuse meetme taotlusvooru maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid taotluse „Lääne-Virumaa haridusvõrgu analüüs" summale 25 000 eurot, millele lisandub omafinantseering 15%.

Selle aasta alguses saadi positiivne otsus ning viidi läbi hange, mille võitjaks osutus Cumulus Consulting OÜ. Ettevõte omab laialdast kogemust just haridusvaldkonna uuringutes ja on ka kursis Lääne-Virumaa haridusmaastikuga. Kõige hiljutisem kogemus maakonnast on neil pärit eelmise aasta suvest, mil analüüsiti Rakvere linna põhikoolivõrku.

Soov analüüsida maakonna haridusvõrku tuli omavalitsusjuhtide poolt, kes soovivad seoses peagi Rakveres tööd alustava riigigümnaasiumiga haridusvõrku ja kaasuvaid teenuseid kohandada.

Aastal 2022 alustab Rakveres tööd riigigümnaasium, mille tõttu lõpetavad kõik Rakvere linna munitsipaalkoolid keskhariduse andmise, mis tähendab, et kahest linna gümnaasiumist lahkub kokku umbes 450 õpilast  ning  neist saavad põhikoolid. Riigigümnaasiumisse on planeeritud kohti 540 õpilasele. Maakonna ülejäänud omavalitsused on vabad otsustama, kas jätkata keskhariduse osutamist või mitte.

Lisaks on tekkinud päevakorda hariduslike erivajadustega(HEV) õpilaste maakondliku kooli pidamine seoses sellega, et Rakvere vald on võtnud riigilt üle Näpi Kooli pidamise ning riik lõpetab aastal 2022 selle täiendava toetamise, mistõttu on vajadus leida omavalitsustega koostöös jätkusuutlik lahendus HEV õpilastele maakonnas. Hetkel õpib Rakvere vallas asuvas Näpi koolis 66 õpilast, kellest 12 on Rakvere valla lapsed ja ülejäänud on teistest omavalitsustest. Lisaks tegutseb maakonnas Porkuni kool, mis on riigikool erivajadustega lastele ning kus õpivad samuti Lääne-Virumaa lapsed.

Koostatava töö eesmärgiks on anda sisend koolipidajatele otsuste tegemiseks maakonna haridusvõrgu tuleviku osas. Analüüs annab ülevaate haridusvõrgu ja -asutuste hetkeolukorrast ning pakub lahendusi võimalikeks muudatusteks ja ümberkorraldusteks, pidades silmas hariduspoliitilisi suundumusi, uuenenud õpikäsitust, teenusvajaduse prognoose ning inimeste vajadusi. Analüüsi valmimise tähtaeg on 01.11.2021.

Lisainfo:

Mari Knjazev, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Arendus- ja väliskoostööspetsialist, Mob +372 524 3927