« Tagasi

Valmimas on uus maakondlik arengustrateegia

20.05 kogunesid Sõmerul, Rakvere Vallavalitsuse hoones maakonna erinevate valdkondade esindajad, et arutada maakonna tulevikusuundade ja strateegiliste eesmärkide üle. Valmimas on uus maakondlik arengustrateegia ja tänasel seminaril said erinevate elualade esindajad anda sellesse oma sisendi. Suur tänu kõigile osalejatele!

Töö jätkub ja uus arengustrateegia valmib käesoleva aasta sügiseks.