« Tagasi

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit asub rajama kaasaegset koduloomade vajupaika

Riigi Tugiteenuste Keskus kinnitas aprillis MAAKONDADE ARENGUSTRATEEGIATE ELLUVIIMISE TOETUSMEETME (MATA) taotlemisõigusega projektide nimekirja.

Lääne-Virumaalt said taotlemisõiguse kaks projekti:

Lääne-Viru maakonna kõikide omavalitsuste ühisprojekt „Lääne-Virumaa koduloomade varjupaik" toetusega 250 000 eurot ja AS Rakvere Haigla projekt „Rakvere Haigla ventilatsiooni väljaehitamine" toetusega 204 143 eurot.

Projekti „Lääne-Virumaa koduloomade varjupaik" eestvedaja on Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Projekti tulemusel on Lääne-Virumaal toimiv, kaasaegne ning loomasõbralik koduloomade varjupaik, mis seni on olnud väga kitsastes tingimustes. Tulenevalt soovist kaasajastada hulkuvate loomade pidamise tingimusi on Lääne-Virumaa omavalitsused ühiselt planeerinud varjupaiga suurust kogu maakonna hulkuvatele loomadele. Uues rajatavas varjupaigas on paremad tingimused loomade pidamiseks ning mugavamad ja tõhusamad võimalused vajalike hügieeninõuete täitmiseks. Samuti on paremad tingimused töötajatele. Uue varjupaiga asukohaks saab maakondliku jäätmekeskuse juurde kuuluv maa-ala Vinni valla territooriumil.

Hetkel tegutseb Lääne-Virumaal üks koduloomade varjupaik Rakvere linna territooriumil, mis on amortiseerunud, ning ei vasta tänapäeva nõuetele. Teistel maakonna omavalitsustel on Rakvere linnaga leping, mille alusel toimetatakse nende territooriumil püütud hulkuvad loomad samuti Rakvere varjupaika. Vaata hetkel varjupaigas viibivaid loomi siit.

Tänaseks on koostöös konsultatsiooniettevõttega Civitta Eesti AS ettevalmistatud ja välja kuulutatud projekteerimishange, mille käigus hangitakse Lääne-Virumaa koduloomade varjupaiga projekteerimistööd eskiis-, eel- ja põhiprojekti mahus. Pakkumusi oodatakse hiljemalt 3.06.2021 kell 11:00. Lääne-Virumaa koduloomade varjupaiga projekteerimistööde hange on leitav Riigihangete registrist.

MATA põhitaotluse esitamine peab toimuma 6 kuu jooksul (hiljemalt 14. oktoobriks 2021) ning uue varjupaiga rajamine on planeeritud aastasse 2022.

 

Lisainformatsioon:

Sven Hõbemägi

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

tegevdirektor

tel 53005652

  

Fotod: Rakvere Linnavalitsus