« Tagasi

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit mälestas juuniküüditamise ohvreid

Täna mälestatakse kõikjal Eestis juuniküüditamise ohvreid, samuti ka Rakveres Okaskrooni juures. Valusatel juunipäevadel 1941 viidi Nõukogude repressiivorganite poolt küüdirongides Eestist vägivaldselt Siberisse üle 10 000 inimese,  kellede väga paljude jalg ei astunudki enam kodumaa pinnale. Küüditatute arvu puhul tuleb silmas pidada, et otseses tähenduses küüditatud olid enamasti naised, lapsed ja vanad mehed, kes eluks ajaks Siberisse sundasumisele saadeti ning kelle kohta individuaalset süüdimõistvat otsust mitte kunagi ei langetatud. Mehed, aga ka üksikud silmapaistvamatel ametikohtadel olnud naised, eraldati oma perekondadest juba Eestis kohe pärast kinnivõtmist ning saadeti vangilaagritesse, kus nad hiljem kas NKVD erinõupidamise, mõne tribunali või isegi kohaliku oblastikohtu otsusega pealiskaudse menetluse järel süüdi mõisteti. Suur osa neist suri juba 1941. või 1942. aastal enne otsuse langetamist, väga paljud mõisteti surma ja lasti maha, ülejäänud viidi enamasti kümneks aastaks vangilaagrisse. Tingimused vangilaagrites olid sõja ajal erakordselt ebainimlikud ning enamik vangilaagreisse saadetuid suri esimesel või teisel vangiaastal. Üksikud ellujäänud, kes karistusaja suutsid ära kanda, saadeti seejärel oma perekondade juurde sundasumisele.
Tänavu möödub esimesest stalinistlikust massiküüditamisest 80 aastat. Mälestuspärja asetas ka Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.