« Tagasi

KÄITUMISJUHISED KRIISIOLUKORDADEKS

Iga riik teeb kõik endast oleneva, et hoida ära kriisiolukorrad. Kõiki kriise ei ole võimalik täiesti välistada. Ka kõige turvalisemates riikides juhtub õnnetusi ning Eesti ei ole siinkohal erand. Avatud maailmas ei mõjuta meid üksnes kohalikud sündmused, vaid ka lähiriikides ja laias maailmas toimuv.
 
Siit leiad käitumisjuhised, mis aitavad sul valmistuda erinevateks kriisiolukordadeks ning kriiside ajal ennast, oma lähedasi ja vara kaitsta. Vaatamata sellele, et riik peab aitama kõiki abivajajaid, ei ole Eestil ega ühelgi teisel riigil maailmas nii palju ressursse, et kõiki oma elanikke kogu riigi territooriumil samal ajal ja kiiresti abistada.
 
Suuremad kriisiolukorrad võivad kesta päevi ja nädalaid. Mitmed eluliselt tähtsad teenused võivad katkeda, tuues kaasa probleeme elektri-, gaasi-, veevarustuse, sideteenuse ning toidu, joogivee, esmatarbevahendite ja ravimite kättesaadavusega. Kuni abi saabumiseni ja teenuste taastumiseni sõltub sinu ja su lähedaste elu, tervis ja heaolu suurel määral sinu valmisolekust. Kui oled kriisideks korralikult valmistunud, siis ei pruugi sul kriisiolukorras kõrvalist abi üldse vaja minna.
 
„Looda parimat, kuid valmistu halvimaks" on teada-tuntud tarkusetera, mis on eestimaalasi läbi aja aidanud. Mida rohkem me teadvustame eri ohte ja nende mõjusid oma igapäevaelule, seda paremini saame nendeks valmistuda. On väga oluline, et iga inimene, pere ja kogukond mõtleks läbi ja teeks ettevalmistusi selleks, et oma elu, tervist, lähedasi ja vara kaitsta.
 
Käesolevast kogumikust saad praktilisi nõuandeid selle kohta, kuidas ennast ja oma kodu kriisiolukordadeks ette valmistada, milliseid abivahendeid tasub koju varuda ning kuidas käituda kriisi korral. Käitumisjuhised on koostatud paljude asutuste ja organisatsioonide ekspertide koostöös ning Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma eestvedamisel. 
 
Käitumised juhised leiad siit: