« Tagasi

Lääne-Viru maakonnas alustatakse 2019. aasta IV kvartalist lasteaedade menüüde analüüsimisega.

Pressiteade
 
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
11.10.2019
 
Lääne-Viru maakonnas alustatakse 2019. aasta IV kvartalist lasteaedade menüüde analüüsimisega.
 
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ning Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu eestvedamisel alustatakse maakonnas lasteaedade menüüde analüüsimisega 2019. aasta IV kvartalist ning tegevus toimub Tervise Arengu Instituudi (TAI) tegevuskava raames.
 
Eile 10. oktoobril toimus Lääne-Virumaa lasteaedade esindajatele infopäev Rakvere Ametikoolis, mille raames anti lasteaedadele täpsem ülevaade analüüsi vajalikkusest ning analüüsimetoodikatest. Ettekanded pidasid analüüsi töögrupi liikmed toitumisnõustaja Reelika Õigemeel ning Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus. Töögruppi kuulub ka Rakvere Ametikooli kokanduseriala õppejõud Tiina Mäeks.
 
Laste haridusasutuste toitlustamist reguleerib hetkel sotsiaalministri määrus nr 8 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis", kuid Sotsiaalministeerium on koostamas uut ajakohastatud määruse eelnõu, mis on ka üheks oluliseks põhjuseks, miks on vaja menüüde analüüs maakonnas ette võtta.
 
Eelmisel aastal valmis ka Lääne-Viru maakonna tervise- ja heaoluprofiil, mille tulemusel selgusid ka maakonna laste terviseriskide ja -indikaatorite tulemused ning ühtlasi, et Lääne-Viru maakonna esimese klassi õpilastest 15% on ülekaalulised ning 12% on juba suisa rasvunud. Probleem on tõsine.
 
Analüüsi tulemusel valmib põhjalik raport, mis annab nii lasteaedadele kui spetsialistidele edaspidiseks konkreetsed tööriistad, kui ka aitab luua maakonnas tervikpildi, mis laste haridusasutuste toitlustusvaldkonnas rohkem tähelepanu vajab. Seoses plaanitava sotsiaalministri määruse muutumisega alustatakse 2020. aasta alguses, peale raporti valmimist, ka lasteaedade toitlustusvaldkonna personali koolitustega VIROL-i eesvedamisel TAI tegevuskava raames. Analüüs ei piirdu ainult lasteaedadega ning 2020. aastal plaanitakse jätkata ka maakonna koolidega.