« Tagasi

Sõmeru keskushoones toimus haridus- ja noorsootöö konverents

Täna 23. augustil toimus Sõmeru keskushoones haridus- ja noorsootöö konverents, mis keskendus tervist edendava ja liikuma kutsuva kooli võimaluste ja tegevuste laialdasemale tutvustamisele maakonnas ning käsitles milliseid võimalusi ja meetodeid on võimalik rakendada laste ja noorte istumisaja vähendamiseks ja liikumisaktiivsuse suurendamiseks koolis ja noortekeskustes viibitud aja jooksul.

Lääne-Viru Tervisenõukogu aseesimees ning Rakvere vallavanem Maido Nõlvak tutvustas Lääne-Virumaa tervise- ja heaoluprofilli ning rääkis, mida juba Rakvere vallas on tehtud ning mida järjepidevalt tehakse, et laste ja noorte liikumisvõimalusi ning -harjumusi suurendada.

Tervise Arengu Instituudist oli esindatud Brith Kupper, kes tutvustas laiemalt Tervist Edendava Kooli võrgustiku võimalusi, mille eesmärgiks on edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda. Ühtlasi tutvustati ka VEPA käitumisoskuste mängu ja selle kasutamise võimalusi koolides. Nõo Põhikooli esindajad tutvustasid, kuidas neil Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga liitumine 2016. aastal kulges ning millised on olnud senini teekonda läbivad rõõmud ja mured.

 

Tartu Ülikooli Liikumislabori tegevust ning Liikuma Kutsuv Kool programmi oli lähemalt tutvustama tulnud Maarja Kalma, kes rääkis, millega täpsemalt Tartu Ülikooli Liikumislabor tegeleb ning millised on võimalused võrgustikuga liitumiseks.

Liikumislabori peamine fookus on teaduspõhise Liikuma Kutsuva Kooli programmi arendamine ja rakendamine.

Liikuma Kutsuva Kooli eesmärk on pakkuda Eesti koolidele, õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ideid ja lahendusi:

 • eri vanuses lapsed saaksid rohkem liikuda ja peaksid vähem istuma,
 • vahetunnid oleksid põnevamad,
 • ainetundides oleks rohkem aktiivset tegevust,
 • koolimaja ja -ümbrus innustaksid liikuma,
 • tunniplaan võimaldaks mitmekesisemaid tegevusi,
 • liikumine ei tähendaks vaid sporti.

Kõik lapsed ja noored vanuses 5–17 aastat peaksid aktiivselt liikuma iga päev minimaalselt 60 minutit, see on vajalik eeldus nende tervise, arengu ja ka õppimisvõime jaoks. Kuid TÜ Liikumislabori laste liikumisuuringute kohaselt täidab vaid 24% kooliõpilastest minimaalse päevase liikumisaktiivsuse vajaduse.

Tervise Arengu Instituudi Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu kohaselt täidab päevase minimaalse liikumisaktiivsuse vajaduse aga vaid 16% kooliõpilastest.

Lisaks pakub TÜ Liikumislabor ka koolitusi ning töötube võrgustikuga liitunud koolide õpetajatele, kuidas ja milliseid meetodeid kasutada, et lisada koolitundidesse aktiivset tegevust ning milliseid vahendeid kasutades saab lisada ka vahetundidesse aktiivseid sisustatud tegevusi ja vähendada sellega laste istumiseaega.

http://www.liikumakutsuvkool.ee leheküljelt leiab hulgaliselt ideid ja soovitusi, kuidas tuua rohkem liikumist laste ja noorte koolipäeva.

 • Kuidas vähendada järjestikust istumist ainetundides?
 • Millised on võimalused lisada liikumist vahetundidesse?
 • Kuidas toetada aktiivsemat kooliteed?
 • Kuidas saab koolimaja ja kooliõu olla liikuma kutsuv?
 • Kuidas saab koolipäeva ülesehitus luua võimalused liikumiseks?

 

Kui lapsed saavad piisavalt liikuda, on nad tervemad, rõõmsamad ja ka paremad õppijad.

 

 • VEPA kohta saab rohkem lugeda siit
 • Tervist Edendava Kooli võrgustiku kohta saab rohkem lugeda siit
 • TÜ Liikumislabori liikumissoovitustest saab rohkem lugeda siit
 • TAI kooliõpilaste tervisekäitumise uuring leitav siit