« Tagasi

Täna 9. oktoobril toimus Rakvere linnas elanikkonnakaitse teemaline kriisideks valmistumise õppepäev

Täna 9. oktoobril toimus Rakvere linnas elanikkonnakaitse teemaline kriisideks valmistumise õppepäev Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu, Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu, Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti eestvedamisel.

 

Kriisiõppepäeva raames said osalejad põhjalikud teadmised sellest, millised kitsaskohad kriisisituatsioonides neid oma kogukonnas ohustavad. Täpsemalt selgus, millised on need valdkonnad, mis vajaksid kogukonnas kaardistust, et kogukond oskaks kriisisituatsioonides läbimõeldut tegutseda ja saaks vajadusel hakkama ilma abi saabumiseta kuni 7 järjestikust ööpäeva.

Kriisiõppepäevad toimuvad maakonnas kõikides omavalitsustes lauaõppe meetodil, mis koosneb kolmest kaasusest. Sealhulgas keskendutakse eraldi ka meditsiinilisele kaasusele, kus käsitletakse kodust ravimivaru ning elupäästvat esmaabi. Osalejad saavad kõiki vajalikke elupäästva esmaabi võtteid katsetada ka praktiliselt Rakvere Haigla ekspertide juhendamisel.

Kriisiõppepäeva ühe osana toimub ka praktiline priimuste kasutamise õpe, mille käigus saavad osalejad ise 7 ööpäeva kriisivaru toiduainetest toiduvalmistamist proovida.

 

Järgmine kriisiõppepäev on planeeritud Kunda linna. Täpsem informatsioon saabub peagi ja leitav VIROL kodulehelt www.virol.ee