Europe Direct teabekeskus Lääne-Virumaa

Europe Direct on üle-Euroopaline Euroopa Komisjoni teabevõrgustik enam kui 500 teabekeskusega 28 liikmesriigis. Eestis tegutseb 9 teabekeskust (Pärnu, Võru, Valga, Põlva, Türi, Haapsalu, Jõhvi, Rakvere, Narva).

Europe Direct teabekeskus eesmärgiks on:

  • pakkuda kohalikul ja piirkondlikul tasandil teavet Euroopa Liidu kohta tagamaks üldsuse teavitamine ja nõustamine erinevates tegevusvaldkondades;

  • täiendada ja toetada Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Euroopa Parlamendi infobüroo, teiste Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste teabevahetusi kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning teavitada kohalikku elanikkonda Euroopa Liidu prioriteetsetest teemadest.

Eesmärgid saavutatakse eelkõige läbi eriteemaliste ürituste korraldamise. Europe Direct ei kommenteeri ELi poliitikaga seotud küsimusi või seisukohti ega lahenda või edasta kaebusi.

 

 

Kontakt:

Europe Direct teabekeskus Lääne-Virumaa

Juhataja: Moonika Aruvainu

Aadress: F.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere 44314

Telefon: +372 325 0115

e-post: moonika.aruvainu@virol.ee

FB: https://www.facebook.com/EuropeDirectLaaneVirumaa/