Lääne-Virumaa hariduse päev on maakonna suurim haridusseminar, kus osaleb ca 300 maakonna haridusvaldkonnaga seotud inimest. Seminari eesmärgiks on oluliste haridusteemade arutamine erinevate osapoolte osavõtul. Tegemist on haridusvaldkonna erinevate osapoolte ühisseminariga, kus kuulatakse erinevaid ettekandeid ja arutatakse erinevatel päevakajalistel haridusteemadel. Seminari peakorraldaja on Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ning selle päeva raames tunnustab traditsiooniliselt  liit ka maakonda uuest õppeaastast tööle asuvaid noori õpetajaid ning uusi haridusasutuste juhte. Lääne-Virumaa hariduse päev toimub traditsiooniliselt enne uut õppeaastat augustis.