Rahandusministeerium on koostanud juhendi, millest lähtuvalt tuleb maakondlikud arengustrateegiad koostada. Juhend on soovituslik. See sisldab aspekte, mis peavad kõigis
maakondades olema sarnaselt esitatud ja milles juhendi koostamise raames omavahel kokku lepitakse.