Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor

 

KOP 2023 kevadine taotlusvoor avatakse 1. märtsil, taotluste esitamise tähtaeg on 3. aprill kell 16.30.

 

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede "Kogukonna areng", millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Maksimaalne toetussumma on 2500 eurot.

 

Meede "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine", millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot.

 

Mõlema meetme puhul on omafinantseeringu minimaalne määr 10% projekti abikõlblikest kuludest (kogumaksumusest). Omafinantseering peab olema rahaline.

 

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad ühendused:

-          mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille liiikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole;

-          sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

-          Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:

  • Tallinna linna puhul saavad taotlejaks olla asumi huvides tegutsevaid ühendused;
  • koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;
  • küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.

 

Avalikkuse teavitamise kohustus

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest teavitama avalikkust, kas oma veebilehel, avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel sh digitaalsetel, dokumentidel, veebilehtedel, renoveeritud või korrastatud objektidel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist".

 

Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas, kuhu saab taotlusi esitada kuni 3. aprillini kell 16.30 allolevatel linkidelt:

Lääne-Virumaa KOP kevadvoor 2023 meede "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

Lääne-Virumaa KOP kevadvoor 2023 meede "Kogukonna areng"

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta kevadvooru üleriigilised infopäevad toimuvad veebikeskkonnas Zoom:

teisipäeval, 7 märtsil algusega kell 14.00

kolmapäeval, 8. märtsil algusega kell 10.00

esmapäeval, 13. märtsil algusega kell 14.00 (venekeelne)

teisipäeval, 14. märtsil algusega  kell 17.00

 

Infopäeval tutvustatakse nõudeid taotlejale ja taotlusele ning e-toetuse keskkonnas taotlusvormi ja aruande täitmist.

Eelnevat registreerimist ei toimu. Infopäevi ei salvestata.

Infopäeva slaidid leiab SIIT, küsimused-vastused SIIT

 

Kevadvoorus toetusteks jagatav summa on 51 000 eurot.

 

Maakondliku hindamiskomisjoni koosseis:

Ene Preem - Väike-Maarja Vallavalitsuse arendus- ja planeerimisosakonna juhataja
Helle Komp - Viru-Nigula Vallavalitsuse ettevõtlusspetsialist
Siiri Saarmets - Rakvere Vallavalitsuse kultuurinõunik
Heli Napp - Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja
Kaili Kõrgesaar - Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja

 

Lisainfo: Kaire Kullik, tel. 506 9623, e-post: kaire.kullik@virol.ee