KOGUKONDLIK TURVALISUSE TOETUSVOOR

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.


Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

 

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja  sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;

  • Vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

 

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

 

Infopäev toetuse taotlejatele toimub 15. märtsil 2019 kell 12.00 Fr.R Kreutzwaldi 5 (II korruse saal).

Infopäeval tutvustatakse programmi tingimusi ning räägitakse taotluste hindamisest ja hindamiskriteeriumitest.

 

Infopäev on tasuta. 

 

Infopäevale registreerumine kuni 14.03.2019 SIIN