Avatud on kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor

 

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

 

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

 

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

 

  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

 

  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

 

Taotlejaks võivad olla:

Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

 

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

 

 

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt  digiallkirjastatult Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule

e-posti aadressil sirli.kapper@virol.ee hiljemalt 9. mai 2019 kell 16.30

 

Lisainfo: Sirli Kapper, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialist,

tel: 524 1280, e-post: sirli.kapper@virol.ee

 

Toetuse taotlemise tingimused ning taotlusvormid: