Projekt: „Kohalike omavalitsuste roll ja võimalused kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisel"

Projekti algus ja lõpp: 15.03.2022 – 27.04.2022

Projekti kogumaksumus: 10 940 EUR

Projekti toetussumma: 5484 EUR

Projekti rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Projekti lühikirjeldus ja eesmärk: Projekti eesmärk on teadmiste ja kogemuste jagamine rohepöörde ja taastuvenergiaallikate vallas kohaliku omavalitsuse tasandil. Lisaks keskenduti õppevisiitidel ka kliima- ja energiakava koostamise protsessile ja kavaga seotud eesmärkide täitmisega seonduvale. Õppevisiidid korraldati Norra Kuningriiki, Agderi piirkonda ning Soome Vabariiki, Eurajoki omavalitsusse.

Projekti partnerid: Agderi maakond (Norra), Eurajoki omavalitsus (Soome), Rakvere linn, Rakvere vald, Haljala vald, Viru-Nigula vald, Väike-Maarja vald, Vinni vald, Tapa vald.

Meediakajastus: Põhjamaade Ministrite NK blogi, Lääne-Virumaa Uudised, Virumaa Teataja.

Projekti koordinaator:
Anu Oja
+372 524 3927
Anu.Oja@virol.ee