Preemiaid annavad välja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös OG Elektra AS-iga ning konkursi eesmärk on arvestada ja tunnustada noorte saavutusi maakonnas, noorte eluolu parandamisele kaasaaitamises, vaba aja veetmise võimaluste arendamises, noorte huvide eest seismises, noorte omaalgatusliku tegevuse ja ettevõtlikkuse propageerimises kalendriaasta jooksul. Konkursi toetab ka Europe Direct Lääne-Virumaa teabekeskus.
 
 


 

 

Konkursi laureaadid:

 

2015

Lääne-Virumaa noor tegija 2014 Nanci Ristla

Lääne-Virumaa noorteühendus 2014 Tapa Valla Noortekogu

Lääne-Virumaa noorte tegu 2014  Rakvere Gümnaasiumi filmifestival

Lääne-Virumaa noorte sõber 2014 robootika õpetaja Rasmus Kits.

2016

Lääne-Virumaa noor tegija 2015  Anna-Bret Vehik

Lääne-Virumaa noorteühenduseks 2015 Lääne-Virumaa noortekogu

Lääne-Virumaa noorte tegu 2015 Rakvere Gümnaasiumi 4.a klass, heategevusürituse korraldamise eest Vinni Perekodus

Lääne-Virumaa noorte sõber 2015 Tapa valla kultuurispetsialist Indrek Jurtšenko

2017

Lääne-Virumaa noor tegija 2016 Eleriin Miilmann ja Betty Abel

Lääne-Virumaa noorteühendus 2016 Sõmeru robootika võistlustiim „Triblox"

Lääne-Virumaa noorte tegu 2016 Lääne-Virumaa Noortekogu projekt „Koos saame hakkama"

Lääne-Virumaa noorte sõber 2016 noorsootöötaja Merle Maimjärv-Mirka

2018

Lääne-Virumaa noor tegija 2017 Alex Tervinsky

Lääne-Virumaa noorteühendus 2017 Kunda Meresõprade Klubi

Lääne-Virumaa noorte tegu 2017 Sõmeru Põhikooli õpilasesinduse projekt „100 heategu"

Lääne-Virumaa noorte sõber 2017 treener Toivo Murakas