2.12.20

 

MAAKONNA KÕRGEIM AUTASU OOTAB KANDIDAATE

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga.

Välja antakse kahte liiki vapimärke. Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk omistatakse inimesele, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega kultuuri, spordi, hariduse, sotsiaal- ja tervishoiu, majanduse, maaelu arendamise jm valdkonnas on oluliselt kaasa aidanud Lääne-Virumaa arengule. Samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonnale. Kandidaat ei pea olema maakonna elanik.

Lääne-Virumaa hõbedane vapimärk omistatakse mitte-eestlasele maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

Kirjalikku taotlust koos põhjendusega oodatakse Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu büroole hiljemalt 2021.a 11. jaanuariks aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil virol@virol.ee

Taotlus teenetemärgi kandidaadi kohta tuleb esitada vabas vormis, kus on vähemalt järgmised andmed:

kandidaadi ees-ja perekonnanimi;

elukoht, sünniaasta, -kuu ja -päev;

elukutse, amet (auaste) ja töö- või teenistuskoht;

kodakondsuse andmed;

kas omab teenetemärki, milliste teenete eest ja millist klassi;

üksikasjalik teenete kirjeldus;

esitaja, tema andmed.

 

Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim tunnustus aastast 2005.

 

Lisainfo:

Sven Hõbemägi, VIROL tegevdirektor

Tel. +372 53005652

 

 

30.11.20

 

Selgunud on sügisvoorust rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi projektid

Vaatamiseks vajuta SIIA.

 

 

9.10.20

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta sügisvooru laekus Lääne-Virumaal 55 taotlust

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta sügisvooru laekus Lääne-Virumaal kahte meetmesse kokku 55 taotlust, millega taotletakse toetust kokku 145 510,21 eurot.

Populaarsem oli meede 2, ehk elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meede, kuhu esitati 35 taotlust, millega taotletakse kokku 103 526,96 eurot. Meetmest 1 ehk kogukonna arengu meetmest küsitakse 20 taotlusega kokku 41 983,25 eurot.

Taotlusi esitati igast omavalitsusest, kuid kõige aktiivsemad taotlejad olid sügisvoorus Haljala valla mittetulundusühingud, kust laekus kokku 14 projekti ja millega taotletakse kokku toetust 41 327,26 eurot.

Taotluste menetlemise aeg on kuni 50 tööpäeva alates taotluse esitamise tähtajast, mis oli sügisvoorus 01.10. kell 16.30.

 

Taotlused meetmete ja omavalitsuste kaupa. VAATA SIIT.

Lisainfo:

Mari Knjazev

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Arendus- ja väliskoostööspetsialist

Mob +372 524 3927

e-post mari.knjazev]ät]virol.ee

 

 

 

 

8.09.20
3.09.20

Kriisiõppepäevad Lääne-Viru maakonnas 2020 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu, Päästeameti ning Rakvere Haiglaga korraldavad elanikkonnakaitse teemalist kriisideks valmistumise õppepäeva.

Teema: Kriisideks valmistumine ning kogukonna teadlikkuse ja oskuste suurendamine läbi lauaõppuse meetodi.

Sihtrühm: Väike-Maarja valla kogukonna eestvedajad ja aktiivsed liikmed; vallavanemad; külavanemad; kogukonda arendavate MTÜ-de juhid; KÜ juhid ja aktiivsed liikmed; kohaliku omavalitsuse esindajad ning inimesed kes tulevikus sooviksid antud valdkonnaga tegeleda oma kogukonnas. L

Kriisiõppepäeval osalemine on TASUTA!

Palun registreerige osalemine SIIT

Toimetaja: SIRLI KAPPER
30.06.20

KRIISIÕPPEPÄEVADELE REGISTREERUMINE

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ning Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu koostöös Päästeameti ning Rakvere Haiglaga jätkavad 2020 teisel poolaastal kriisiõppuste läbiviimist maakonna kogukondadele.

22. september 2020 Vinni vald

6. oktoober 2020 Väike-Maarja vald

4. november 2020 Kadrina vald

jaanuar 2021 Tapa vald (kuupäev täpsustamisel)

Registreerimine õppustele SIIT

Toimetaja: SIRLI KAPPER
3.06.20

 

 

 

VIROL sotsiaalmeedias

LÄÄNE-VIRUMAA 

OMAVALITSUSÜKSUSI: 8

ELANIKE ARV: 59 113 (seisuga 01.01.2020

PINDALA:  3 695,72 km²

SUURIM OMAVALITSUSÜKSUS ELANIKE ARVULT:

Rakvere linn 15 023 (seisuga 01.01.2020)

SUURIM OMAVALITSUSÜKSUS PINDALALT:

Vinni vald 1013.83 km²