22.10.20

Sotsiaalkaitse konverents 3. novembril Sõmeru keskushoones 

Konverentsi eesmärgiks on anda ülevaade maakonna sotsiaalvaldkonna teenustest ja kättesaadavusest ning sotsiaalkaitse tegevuste mõjust üldisele turvalisusele. Konverentsi käigus tekivad seosed sotsiaalkaitse teenuste osutamise ja turvalise elukeskkonna tagamise vahel ning kaardistatakse võimelüngad ja omavahelised seosed kahe valdkonna korraldamisel.

Sihtrühm: Kohalike omavalitsuste juhid; KOV volikogude liikmed; sotsiaalkomisjoni esimehed; KOV sotsiaalvaldkonna juhid; lastekaitse spetsialistid; politsei; pääste; prokuratuur; sotsiaalkindlustusamet; Lääne-Viru maakonna sotsiaalkaitsekomisjoni-; turvalisuse nõukogu- ja tervisenõukogu liikmed.

ROHKEM INFOT SIIT

Toimetaja: SIRLI KAPPER
9.10.20

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta sügisvooru laekus Lääne-Virumaal 55 taotlust

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta sügisvooru laekus Lääne-Virumaal kahte meetmesse kokku 55 taotlust, millega taotletakse toetust kokku 145 510,21 eurot.

Populaarsem oli meede 2, ehk elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meede, kuhu esitati 35 taotlust, millega taotletakse kokku 103 526,96 eurot. Meetmest 1 ehk kogukonna arengu meetmest küsitakse 20 taotlusega kokku 41 983,25 eurot.

Taotlusi esitati igast omavalitsusest, kuid kõige aktiivsemad taotlejad olid sügisvoorus Haljala valla mittetulundusühingud, kust laekus kokku 14 projekti ja millega taotletakse kokku toetust 41 327,26 eurot.

Taotluste menetlemise aeg on kuni 50 tööpäeva alates taotluse esitamise tähtajast, mis oli sügisvoorus 01.10. kell 16.30.

 

Taotlused meetmete ja omavalitsuste kaupa. VAATA SIIT.

Lisainfo:

Mari Knjazev

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Arendus- ja väliskoostööspetsialist

Mob +372 524 3927

e-post mari.knjazev]ät]virol.ee

 

 

 

 

1.10.20

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab kandidaate aasta tervisedendajate tunnustamiseks

Aasta tervisedendaja tiitli andmisega tunnustatakse inimesi, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega olnud eeskujuks, silmapaistvalt panustanud maakonnas inimeste tervise parendamisse ja väärtustamisse ning edendanud valdkonda paikkonna tasandil.

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab kandidaate kolmes kategoorias:

1. "Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja"

2. "Lääne-Virumaa aasta tervisetegu"

3. "Lääne-Virumaa aasta tervisesõbralik organisatsioon"

KANDIDAATIDE ESITAMINE SIIT 

Toimetaja: SIRLI KAPPER
8.09.20
3.09.20

Kriisiõppepäevad Lääne-Viru maakonnas 2020 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu, Päästeameti ning Rakvere Haiglaga korraldavad elanikkonnakaitse teemalist kriisideks valmistumise õppepäeva.

Teema: Kriisideks valmistumine ning kogukonna teadlikkuse ja oskuste suurendamine läbi lauaõppuse meetodi.

Sihtrühm: Väike-Maarja valla kogukonna eestvedajad ja aktiivsed liikmed; vallavanemad; külavanemad; kogukonda arendavate MTÜ-de juhid; KÜ juhid ja aktiivsed liikmed; kohaliku omavalitsuse esindajad ning inimesed kes tulevikus sooviksid antud valdkonnaga tegeleda oma kogukonnas. L

Kriisiõppepäeval osalemine on TASUTA!

Palun registreerige osalemine SIIT

Toimetaja: SIRLI KAPPER
1.09.20

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toetuse taotlejatele toimub 8. septembril 2020 algusega kell 15.00 Fr. R. Kreutzwaldi 5 (II korruse saal).

Infopäeva teemad: 

15.00 Programmi nõuded taotlejale, taotlusele ja aruandlusele – Mari Knjazev

15.45 Milliseid vigu vältida edukas projektis? – Kaoke Kärdi, MTÜ konsultant

Infopäev on tasuta. Infopäevale registreerimine e-posti aadressil mari.knjazev@virol.ee kuni 07.09.2020.

PS! Kohapeal on olemas käte desinfitseerimisvahendid ja kaitsemaskid. Kui tunned end haiglaselt või oled olnud kontaktis nakatunuga, siis palume enda ja teiste tervise huvides infopäevale mitte tulla.

Kõik infopäeva materjalid tehakse VIROL-i kodulehel kättesaadavaks ja küsimuste korral saab abi telefoni ja e-kirja teel.

Lisainfo programmi ja infopäeva kohta: Mari Knjazev, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu arendus- ja väliskoostööspetsialist, tel: 3250115 või 524 3927, e-post: mari.knjazev@virol.ee

 

KOP 2020 sügisvooru info asub SIIN

 

 

 

18.08.20

Alates 17. augustist 2020 on avatud kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor 


Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele. 

 

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus; 
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused;
  • Maakonda registreeritud korteriühistud.

 

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada hiljemalt 17. september 2020 kell 16.30

Lisainfo leitav SIIT

Toimetaja: SIRLI KAPPER
30.06.20

KRIISIÕPPEPÄEVADELE REGISTREERUMINE

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ning Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu koostöös Päästeameti ning Rakvere Haiglaga jätkavad 2020 teisel poolaastal kriisiõppuste läbiviimist maakonna kogukondadele.

22. september 2020 Vinni vald

6. oktoober 2020 Väike-Maarja vald

4. november 2020 Kadrina vald

jaanuar 2021 Tapa vald (kuupäev täpsustamisel)

Registreerimine õppustele SIIT

Toimetaja: SIRLI KAPPER
10.06.20

Väikelaste esmaabi koolitused lastevanematele

Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu pakub alates juulist väikelaste vanematele esmaabi koolitusi!

Ootame koolitusele registreeruma väikelaste vanemaid!

 

Rohkem infot leiad SIIT

Toimetaja: SIRLI KAPPER
3.06.20

 

 

 

20.05.20
RAUDTEE ELEKTRIFITSEERIMINE PEAB TOOMA KIIREMA REISIRONGILIIKLUSE

Omavalitsuste koostööorganisatsioonid teevad ettepaneku raudtee elektrifitseerimisega samaaegselt teha raudteel ka vajalikud trassiõgvendused reisirongide kiiruse koheseks tõstmiseks kuni 160 km/h ning Tallinna-Tartu ja Tallinn-Narva ühenduses perspektiivi loomiseks kiirusele kuni 240 km/h.

Kaheksa maakonna omavalitsuste koostööorganisatsioonid peavad vajalikuks Eesti raudteede elektrifitseerimise käigus luua tingimused reisirongiliikluses uue kvaliteedi tekkeks. Selleks tehti ettepanekud:

·       Tallinn-Narva, Tapa-Tartu, Tartu-Valga ja Tartu-Koidula raudteeliinide elektrifitseerimise ettevalmistamisega samal ajal teha nende liinide osas vajalikud ümberehitustööd, mis loovad elektrifitseerimise järgselt võimaluse reisirongide kiiruse koheseks tõstmiseks kuni 160 km/h ning Tallinn-Narva ja Tapa-Tartu suunal perspektiivi võimalikuks kiiruseks kuni 240 km/h.

·       Planeerida vahendid elektrifitseeritud raudteel reisrongiliikluse käitamiseks ja liiklusgraafikute tihendamiseks nõudluse ja kiiruste kasvu arvestades.

Raudtee elektrifitseerimise projekteerimistööde hankes tehtavad uuringud ja välja töötatavad tehnilised lahendused peaksid arvestama kiiruste suurenemisvõimalusega. „AS Eesti Raudtee tõstab 2021. aastal Tallinn-Tartu ja Tapa-Narva raudteeliinidel reisirongide liikumiskiiruse küll 135 kilomeetrini tunnis, aga sellest jääb ajakohase reisirongiliikluse arendamiseks tulevikus väheks. Suuremad kiirused nõuavad mitmes paigas teistsugust raudteetrassi geomeetriat, sealhulgas kurviraadiuste suurendamist. Nende tööde tegemine on ainumõeldav ühes taristu elektrifitseerimisega, selleks on vaja aga langetada põhimõttelised otsused juba lähiajal," selgitas pöördumise ühe algataja, Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees Andre Sepp.

Ettepanekute esitajad rõhutasid, et kiired, tihedad ja mugavad rongiühendused vähendavad põhimaanteede liikluskoormust ning tuleks kaaluda Haapsalu-Rohuküla raudteeühenduse taastamist, Valga-Koidula raudteelõigu rekonstrueerimist ning samuti uusi ühendusi Tallinna ringraudtee ja Rakvere-Kunda näol.

Praegu on riik seadnud eesmärgiks, et 2040. aasta lõpuks peab olema võimalik sõita elektrirongiga Tallinnast Tartusse ning AS Eesti Raudtee on välja kuulutanuid elektrifitseerimise projekteerimistööde hanke.

Ühise pöördumise allkirjastasid 20.05.2020 Harjumaa Omavalitsuste Liit, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Valgamaa Omavalitsuste Liit ja SA Võrumaa Arenduskeksus, ning see esitati Riigikogule, Vabariigi Valitsusele, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning AS-le Eesti Raudtee.

Lisatud

Ühispöördumine riigisisese raudteevõrgu rekonstrueerimise ja kiire reisirongiliikluse arendamise toetuseks. Vaata SIIT.

 

 

 

 

24.03.20
 TÄHELEPANU!

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorrast koroonaviiruse leviku tõkestamiseks jäävad  26. märtsile ja 23. aprillile planeeritud Hõbeakadeemia loeng
ud ära.

 

 

 

28.02.20

Lääne-Viru maakonna vapimärgid 2020

 

22.veebruaril andis Lääne-Viru Omavalitsuste Liit seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga Haljalas üle 2020 aasta Lääne-Viru maakonna vapimärgid.

2020 aasta vapimärgi kavalerid on:

Lääne-Virumaa kuldne vapimärk:

Aili Möller - panuse eest maakonna rahvakultuurivaldkonna arengusse

Marge Lepik - panuse eest maakonna haridusvaldkonna arengusse

Mihkel Juhkami - panuse eest maakonna avaliku sektori arengusse

Toomas Väinaste - panuse eest maakonna avaliku sektori arengusse

Urmas Krikk - panuse eest maakonna ettevõtluse arengusse

Küllike Namm - panuse eest maakonna õigusvaldkonna arengusse

Lääne-Virumaa hõbedane vapimärk:

Morgan Leigh Hammerbeck - panuse eest maakonna majanduse arengusse

Suur aitäh teile, maakond on teie üle uhke!

 

Fotod ürituselt (kätlemine ja fotostend)

Autor: Meelis Meilbaum

 

 

 

 

10.12.19

MAAKONNA KÕRGEIM AUTASU OOTAB KANDIDAATE

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga.

 

Välja antakse kahte liiki vapimärke. Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk omistatakse inimesele, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega kultuuri, spordi, hariduse, sotsiaal- ja tervishoiu, majanduse, maaelu arendamise jm valdkonnas on oluliselt kaasa aidanud Lääne-Virumaa arengule. Samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonnale. Kandidaat ei pea olema maakonna elanik.

 

Lääne-Virumaa hõbedane vapimärk omistatakse mitte-eestlasele maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

 

Kirjalikku taotlust koos põhjendusega oodatakse Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu büroole hiljemalt 7. jaanuariks aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil virol@virol.ee

 

Taotlus teenetemärgi kandidaadi kohta tuleb esitada vabas vormis, kus on vähemalt järgmised andmed:

kandidaadi ees-ja perekonnanimi;

elukoht, sünniaasta, -kuu ja -päev;

elukutse, amet (auaste) ja töö- või teenistuskoht;

kodakondsuse andmed;

kas omab teenetemärki, milliste teenete eest ja millist klassi;

üksikasjalik teenete kirjeldus;

esitaja, tema andmed.

 

Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim tunnustus aastast 2005.

 

Lääne-Viru maakonna vapimärgid antakse üle Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe ja tegevdirektori pidulikul vastuvõtul 22. veebruaril Haljala rahvamajas.

 

 

Lisainfo:

Sven Hõbemägi, VIROL tegevdirektor

Tel. +372 53005652

 

 

20.11.19
Pressiteade
 
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
20.11.2019
 
 
Eile 19. novembril toimus Kundas elanikkonnakaitse teemaline kriisideks valmistumise õppepäev.
Tegemist oli Lääne-Viru maakonnas kolmanda elanikkonnakaitse teemalise kriisideks valmistumise õppepäevaga. Sellel aastal on õppepäevad toimunud juba ka Haljala vallas ning Rakvere linnas.
Kriisiõppepäevade raames saavad osalejad põhjalikud teadmised sellest, millised kitsaskohad kriisisituatsioonides neid oma kogukonnas ohustavad. Selguvad täpsemalt, millised on need valdkonnad, mis vajaksid kogukonnas kaardistust, et kogukond oskaks kriisisituatsioonides läbimõeldut tegutseda ja saaks vajadusel hakkama ilma abi saabumiseta kuni 7 järjestikust ööpäeva.
Kriisiõppepäevad toimuvad maakonnas kõikides omavalitsustes lauaõppe meetodil, mis koosneb kolmest kaasusest. Sealhulgas keskendutakse eraldi ka meditsiinilisele kaasusele, kus käsitletakse kodust ravimivaru ning elupäästvat esmaabi. Osalejad saavad kõiki vajalikke elupäästva esmaabi võtteid katsetada ka praktiliselt Rakvere Haigla ekspertide juhendamisel.
Kriisiõppepäeva ühe osana toimub ka praktiline priimuste kasutamise õpe, mille käigus saavad osalejad ise 7 ööpäeva kriisivaru komplektides sisalduvatest toodetest toiduvalmistamist proovida.
Kriisiõppepäevad jätkuvad ka järgmisel aastal ning 2020. aasta jaanuarist on õppepäevad planeeritud Vinni-, Kadrina-, Tapa- ning Väike-Maarja valda.
Kriisideks valmistumise õppepäevad toimuvad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu, Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu, Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti eestvedamisel.
Täpsem informatsioon õppepäevade toimumisaegadest leitav peagi VIROL kodulehelt www.virol.ee
 
 
 
 
23.10.19

Tagasi Kooli

1.-12. klassi õpilased Lääne-Virumaa erinevates koolides ootavad väga eri valdkondade esindajaid, sh avalikke teenistujaid oktoobrist detsembrini külalistundi andma ja rääkima oma tööst või jagama karjäärilugu.

Lääne-Virumaa koolide külalistunni kutsed leiate SIIT. Broneerimiskeskkonnas valige asukohaks "Lääne-Virumaa" ja jätke muud lahtrid tühjaks, siis näete kõiki teie asukoha kutseid. 


Lisaks on sel sügisel Tagasi Kooli kaudu veel kaks võimalust haridusse panustada:

1. Võimalus võtta endale töövari SIIT
2. või kutsuda õpilased oma asutusse karjääriteemalisele õppekäigule SIIT

 

 

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab kandidaate aasta tervisedendajate tunnustamiseks

Aasta tervisedendaja tiitli andmisega tunnustatakse inimesi, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega olnud eeskujuks, silmapaistvalt panustanud maakonnas inimeste tervise parendamisse ja väärtustamisse ning edendanud valdkonda paikkonna tasandil.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab kandidaate kolmes kategoorias:

1. "Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja"

2. "Lääne-Virumaa aasta tervisetegu"

3. "Lääne-Virumaa aasta tervisesõbralik organisatsioon"

Edasi loe SIIT

Koolinoorte ideekonkurss "Mina suudan"

6.-12. klasside ideekonkursi "Mina suudan" ootab ideid, mis muudavad noorte elu paremaks!

Siseministeerium soovib konkursiga innustada koolinoori mõtlema oma kogukonna probleemidele ja sellele, kuidas probleeme ise kodanikualgatuse korras lahendada.

 

EDASI LOE SIIT

Kriisiõppepäev Rakvere linnas 9. oktoobril 2019 kell 13:00-18:00

Asukoht Tartu tänav 61, Rakvere linn, Lääne-Virumaa.

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös Lääne-Viru turvalisuse nõukogu, Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveametiga korraldavad elanikkonnakaitse teemalist kriisideks valmistumise õppepäeva.

Teema: Kriisideks valmistumine ning kogukonna teadlikkuse ja oskuste suurendamine läbi lauaõppuse meetodi.

EDASI LOE SIIT

 

20.09.19

 

 

 

 

23.08.19

Sõmeru keskushoones toimus haridus- ja noorsootöö konverents, mis keskendus tervist edendava ja liikuma kutsuva kooli võimaluste ja tegevuste tutvustamisele.

 

EDASI LOE SIIT!

 

21.08.19

Vest-Agderi stipendium ootab kandidaate

Lääne-Viru sõprusmaakond Vest-Agder Norrast annab üheteistkümnendat korda välja 25 000 (2500 EUR) Norra krooni suuruse stipendiumi Lääne-Virumaal tegutsevale kunstnikule või kultuuritegelasele.

Stipendiumi eesmärgiks on kaitsta ja edendada kultuuri- ja kunstikeskkonda maakonnas ning luua kohalikule kunstnikule  või kultuuritegelasele võimalus areneda. Stipendium jaguneb kuni kahe kandidaadi vahel. Stipendiumitaotlus peab sisaldama kunstniku või kultuuritegelase isikuandmeid (sh pangakonto numbrit), loetelu 2018. aasta tähtsamatest töödest-projektidest ja kirjeldust stipendiumi kasutamise kohta. Taotlus peab olema vormistatud eesti ja inglise keeles.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ootab vabas vormis taotlusi märgusõnaga "Vest-Agderi kunsti­stipendium" 12. septemberiks kella 12-ks elektrooniliselt aadressil virol@virol.ee või postiaadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatus valib esitatud kandidaatide seast vähemalt ühe inimese ning annab kandidaadi andmed edasi koostööpartneritele Norras.

 

12.08.19

Tulemas on taas maakondlik hariduse päev!

Annika Laats

28.augustil algusega kell 9.30 toimub Rakvere Ametikoolis taaskord iga-aastane hariduse päev, mille eesmärgiks on oluliste haridusteemade arutamine erinevate osapoolte osavõtul. Tegemist on haridusvaldkonna erinevate osapoolte ühisseminariga, kus kuulatakse erinevaid ettekandeid ja arutatakse erinevatel haridusteemadel.  Hariduse päevale on kutsutud Lääne-Viru maakonna üldhariduskoolide ja lasteaia õpetajad, koolijuhid, õppejõud, koolieelsete lasteasutuste juhid ja kõik teised, kes tunnevad huvi haridusvaldkonna vastu ning on selle valdkonnaga seotud. Keskmiselt igal aastal sellest üritusest osa võtnud ligi 300 inimest.

Hariduse päeva raames tunnustab traditsiooniliselt  Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ka maakonda uuest õppeaastast tööle asuvaid noori õpetajaid ning uusi haridusasutuste juhte. Sellel aastal esinevad  ettekannetega ka vaimulik Annika Laats, ettevõtja Ville Jehe, filmirežissöör ja tsenarist Ilmar Raag, Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunik ja Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse teadur Liisa Puusepp ning üks üllatusesineja saatest „Su nägu kõlab tuttavalt".

Päeva alguses ja selle jooksul tutvustavad Rakvere Ametikooli fuajees oma tegemisi ka maakonna keskkonnahariduse pakkujad.

Palume registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 21. augustiks SIIN 

Registreerumise lingil leiate ka päevakava.

NB! Eelnev registreerimine on väga oluline, kuna siis teab arvestada täpset lõunale ja kohvipausile tulevate inimeste arvu!

Hariduse päev on tasuta ning sisaldab lõunat.

Lisainfo: Sven Hõbemägi, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor tel.53005652, sven.hobemagi@virol.ee

 

 

 

 

1.07.19

Lääne-Viru ja Kreis Plöni sõpruse tähistamine

 

2019. aastal tähistavad Lääne-Viru maakond ja Kreis Plön (Saksamaa) omavahelise koostöö 30ndat aastapäeva. Sõpruse tähistamine toimub 02.07-07.07, mil Lääne-Virumaad külastab ametlik delegatsioon Plöni maakonnast ning delegatsioon Lütjenburgist. Nädala jooksul toimuvad erinevad külastused omavalitsustesse, koostööseminar ning sõpruse tähistamisee pidulik õhtu Rakvere Linnuses, kus allkirjastatakse koostööleping kahe maakonna vahel. Külaliste nädal lõpeb laulu- ja tantsupeo külastusega.


Lääne-Viru ja Plöni maakonna koostöö sai alguse 1989. aastal, mil allkirjastati partnerlusleping tollase Rakvere rajooni ja Plöni maakonna vahel. Koostöö on kestnud edukalt 30. aastat. Varasemalt on koostöö üheks eestvedajaks olnud Lääne-Viru Maavalitsus, peale maavalitsuste kaotamist on sõprussuhted üle võtnud Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, kes soovib kahe maakonna edukalt kestnud sõprust jätkata.


Sõprus on saanud toimuda tänu väga paljudele inimestele, kes on sellesse panustanud oma aega, kogemusi, energiat nii Lääne-Virumaal kui Plöni maakonnas.


 

29.06.19

LÄÄNE-VIRU SEIKLUSORIENTEERUMISE KOGUPERE ORIENTEERUMISPÄEV!

29. juunil toimub Rakvere keskväljakul Lääne-Viru seiklusorienteerumise kogupere orienteerumispäev ning auhinnaloos. Üritus algab kell 12.00.

Lõpuorienteerumist viib läbi Toivo Murakas.

Tule avasta uut Rakvere Kukeküla kaarti!
Sind ootavad Kukeküla piirkonda peidetud mitmed kontrollpunktid. Vali sobiv tempo ning leia üles kõik kontrollpunktid.

Pere pisematele on keskväljakule ennast taas ära peitnud multikategelased ja metsaelanikud.
Leia üles!

Toimub ka orienteerumiskaardi algõpe!

Ja loomulikult oodatud AUHINNALOOS!

 

Täpsemalt vaata ka siit: https://www.facebook.com/events/350672762298149/

Toimetaja: SIRLI KAPPER

Tule seiklema! Seiklusorienteerumine kestab kuni 25. juunini!

1. mai kuni 25. juuni toimub Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu eestvedamisel ning kohalike omavalitsuste ning Lääne-Viru Tervisenõukoguga koostöös Lääne-Virumaa seiklusorienteerumine.

Osalevad kõik 8 omavalitsust.

Seiklusliikumise eesmärk on tunda rõõmu vabas õhus liikumisest.
Seiklusorienteerumise põhimõte on väga lihtne. Saad valida endale sobiva raja, tempo, liikumisvahendi, kaaslased ja päeva, millal liikuda soovid. Paljud rajad on läbitavad jalgrattaga, tõukerattaga jms. Iga raja juures on ka täpsustav informatsioon. Rajale saad kaasa kaardid koos küsimuste ning lisainfoga. Vastused küsimustele leiad orienteerumispunktidest kohapeal (märgistatud oranži-valge tähisega, enamikel radadel kohapeal komposter lehe märgistamiseks).
Kaardid ja muu vajaliku saad ka ise välja printida või võtta kohalikest omavalitsustest, selleks märgitud kohtadest.

Täpsemalt loe SIIT

 
7.06.19

KULDPULMAPAARE oodatakse septembris austamispäevale

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös Rakvere kristlike kogudustega korraldab austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest, kel on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat.

Samuti on oodatud üritusele kõik need paarid, kel tänavu täitunud 5-aastase sammuga (55, 65 jne.) kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad.

Kõik on oodatud austamisüritusele kirja panema oma tänavu väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid, vanavanemaid või teisi lähedasi, teatades nendest hiljemalt 5.augustiks, kas e-posti ingrid.parnamae@virol.ee või telefoni 53040823 teel. Kirjale tuleb lisada ka vastuvõtule esitatud paaride posti või e-posti aadress.

VIROL tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul on oluline, et väärtustaksime neid inimesi, kes on panustanud aastaid ühiselt oluliste pereväärtuste hoidmisele, tehes seda nii heas kui halvas, olles eeskujuks paljudele.

Karmeli Kogude pastor Gunnar Kotiesen lisas, et aasta-aastal kasvav osalemishuvi näitab ilmekalt kui suure tähendusväljaga on see sündmus nii tähtpäevalistele endile, kui nende laiemale pereringil.

Maakonnas toimub austamisüritus juba 9.korda ning leiab sellel aastal aset 6. septembril kell 13.00 Rakvere Kolmainu kirikus.

 

Lisainfo:
Sven Hõbemägi
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Tegevdirektor
sven.hobemagi@virol.ee
tel. 53005652

 

 

23.05.19

 

Kutsume tunnustama täiskasvanud õppijaid

Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni, julgust ning igapäeva elu kõrvalt on see suur väljakutse. Meie ümber on aga inimesi, kes leiavad jõu ning aja, et erinevate takistuste kiuste uuesti õpinguid alustada või end täiendada.

 

Sel aastal viib Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras konkurssi läbi kahes kategoorias – aasta õppija ja meie linna või valla õpitegu.

 

Ootame esitama aasta õppija kandidaadiks neid inimesi, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed, osalenud täienduskursustel või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu.

 

Sel aastal soovime tunnustada ka õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Meie valla või linna õpitegu on nominatsioon, kuhu sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad teod ning mis aktiivsete kogukonna liikmete toel teoks saavad.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Hille Ilves kutsub üles kohalike omavalitsusi täiskasvanud õppijaid märkama: Kohalikel omavalitsustel on suurepärane võimalus toetada ning märgata täiskasvanud õppijaid, kohalikke inimesi, kes tegelevad enese täiendamisega ja uute oskuste omandamisega. Kindlasti saavad need inimesed oma eluga paremini hakkama ning on ka kohalikul tasandil aktiivsemad."

Konkurssi korraldava Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras koordinaator Monica Marfeldt kutsub üles märkama ja kandidaate esitama: „Tunnustuse saanud õppijate lood ja õpiteod on paljudele inimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada täiesti uue eriala omandamist," sõnas Marfeldt.

 

2018. aasta õppija tiitliga pärjatud Oksana Kurvits omandas keskhariduse Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis, sellele järgnesid õpingud Järvamaa kutsehariduskeskuses ja praegu õpib ta Lääne-Virumaa rakenduskõrgkoolis. Oksana julgustab kõiki õppima. Tuleb üle olla oma hirmudest ja astuda esimene samm, kui sa selle sammu teed oled juba võitja. Haridus annab nii majandusliku kui ka emotsionaalse kindluse," põhjendas Oksana.

Täiskasvanud õppijate ja õpitegude tunnustamine on üks osa oktoobris toimuvast traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast, mille ajal on fookuses täiskasvanuna õppimine.

Aasta õppijat ja õpitegusid tunnustatakse 1. novembril täiskasvanud õppijate foorumil.

 

Kandidaate saab esitada 10. juunini 2019  veebilehel www.andras.ee/et/tunnustamine

Eelmiste aastate edulugudega saab tutvuda www.andras.ee/et/edulood

Lisainfo:
Monica Marfeldt
monica@andras.ee
621 1670

 

 

 

 

 

 

 

Hea turismiettevõtja!

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ning Lääne-Viru Arenduskeskus ootavad Sind turismiettevõtjate kokkusaamisele 29. mail kl 14-18 Lammasmäe Puhkekeskusesse, et arutleda maakonna turismiettevõtete vajaduste üle ning teha plaane tulevikuks.

Oodatud on KÕIK majutuse, toitlustuse, aktiivse puhkuse, meelelahutuse ja muude turismiga seotud teenuste ja toodete pakkujad.

Paneme koos maakonna turismivankri veerema!

Registreeri end SIIN ning tulles haara võimalusel kaasa piknikukorv.

Olete lahkesti oodatud

 

 

 

Kutse Näpi õppekeskuse visoonipäevale 16 05 2019

Rakvere vald on üle võtmas Haridus- ja teadusministeeriumi haldusalast Vaeküla Kooli ning tahab luua selle baasil Näpile õppekeskuse, mis jätkaks HEV õpilastele sobiva õpikeskkonna võimaldamist maakonnas ning ühtlasi pakuks  tugiteenuseid ja õppenõustamist valla haridusasutustele.

Kutsume kõiki huvitatud osapooli 16. mail 2019 Näpi õppekeskusesse, et tutvustada kooli uut visiooni, arutleda koos kooli spetsialistidega erinevate haridusküsimuste üle ning vaadata kooliruume ja õpilastööde näitust.  

 

Osavõtuks palume registreeruda hiljemalt 10. mail SIIN

 

Päevakava on leitav SIIT 

 

 

 

Avatud on kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor

 

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Täpsemalt vaata SIIT

Seiklusorienteerumine tuleb taas!

1. mai kuni 25. juuni toimub Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu eestvedamisel ning kohalike omavalitsuste ning Lääne-Viru Tervisenõukoguga koostöös Lääne-Virumaa seiklusorienteerumine.

Osalevad kõik 8 omavalitsust.

Seiklusliikumise eesmärk on tunda rõõmu vabas õhus liikumisest.
Seiklusorienteerumise põhimõte on väga lihtne. Saad valida endale sobiva raja, tempo, liikumisvahendi, kaaslased ja päeva, millal liikuda soovid. Paljud rajad on läbitavad jalgrattaga, tõukerattaga jms. Iga raja juures on ka täpsustav informatsioon. Rajale saad kaasa kaardid koos küsimuste ning lisainfoga. Vastused küsimustele leiad orienteerumispunktidest kohapeal (märgistatud oranži-valge tähisega, enamikel radadel kohapeal komposter lehe märgistamiseks).
Kaardid ja muu vajaliku saad ka ise välja printida või võtta kohalikest omavalitsustest, selleks märgitud kohtadest.

Täpsemalt loe SIIT

 

 

 

 

KOGUKONDLIKU TURVALISUSE TOETUSVOORU INFOPÄEV

Infopäev toimub 15.03.2019 kell 12.00 F.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere. 

EDASI LOE SIIT!

Lisainfo Sirli Kapper, telefon +372 524 1280, e-post sirli.kapper@virol.ee

 

 

 

 

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta kevadvoor on avatud. 

Taotluse esitamise tähtaeg on 01. aprill 2019 kell 16.30. 

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile moonika.aruvainu@virol.ee

Infopäev taotlejatele toimub 15.03.2019 kell 11.00 F.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere. 

EDASI LOE SIIT!

Lisainfo Moonika Aruvainu, telefon +372 524 3927, e-post moonika.aruvainu@virol.ee

 

 

 

18. märtsil toimub  Memento Rakvere Ühing MTÜ 30 aastapäeva pidulik tähistamine

 

Memento Rakvere Ühing MTÜ 30 aastapäeva pidulik tähistamine toimub  18.märtsil algusega kell 12.00 Pajusti klubis.

Oodatud on kõik ühingu algaastatel ühingu tegevusega seotud olnud inimesed, kõik represseerimiste all kannatanud ja kõik Memento Rakvere Ühingu liikmed.   Külalistena ootame ka kõiki neid, kellede jaoks  ajaloolise mälu säilitamine  on olnud tähtis ja oluline.

 

Üritusele on organiseeritud transport. Buss üritusele väljub 18.märtsil kell 11.15 ja 11.40 Rakvere Bussijaama tagusest parklast.

 

Täpsem info telefonil 53909601 või e-mail: rakverememento@gmail.com.

Aastapäevaürituse korraldavad Memento Rakvere Ühing MTÜ ja Pajusti klubi.
 

 

 

19.02.19

Lääne-Virumaa teenetemärgid antakse sellel aastal neljale inimesele

 

Lääne-Viru  Omavalitsuste Liit (VIROL) annab seoses Eesti Vabariigi 101. sünnipäevaga välja 3 maakonna kuldset vapimärki ja ühe hõbedase vapimärgi.

Kuldne vapimärk antakse Eesti Vabariigi kodanikule, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega on kaasa aidanud Lääne-Viru maakonna arengule, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonnale. Hõbedane vapimärk antakse välismaalasele, kes ei ela Eestis ning kes oma silmapaistva töö ja tegevusega on kaasa aidanud Lääne-Viru maakonna arengule, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonnale.

Lääne-Virumaa vapimärgi laureaatide väärikasse ritta lisanduvad sel aastal järgmised inimesed:

 

Lääne-Virumaa kuldne vapimärk

Riho Hütt- Maakonna kunstnike hea haldjas, kes on võimaldanud neil osaleda näitustel ja tuues Rakverre kuraatorina kunsti ka mujalt Eestist ja lausa maailmast. Riho Hütt on klaasikunstnik, kes talletanud end juba nüüd ajalukku, tema koduateljee on kujunenud omaette turismiatraktsiooniks ning legendaarseteks on saanud tema sünnipäevanäitused.

Riho Hütti klaasikunsti on tellitud paljudesse kodudesse, ta on teinud hulgaliselt auhindu ja teenete plaate. Ta on kutsutud osalema ka iga-aastaselt Eesti klaasikunstnike ülevaatenäitusele. Riho osaleb ka Lahemaa rahvamuusikute tegevuses, mängides torupilli ning harrastades tantse.

 

Sven Neudorf- Ettevõtja ja kaitseliitlane. Ta on 25 aastat Kaitseliidu Viru maleva liikmena autasustatud paljude erinevate Kaitseliidu autasudega, kuni Kaitseliidu Valge risti II klassini. Tema käe alt on selle aja jooksul saanud algteadmised riigikaitsest paljud noored.

 

Tõnu Paju-Tõnu Paju on ettevõtja, kes on ettevõtlusega tegelenud 27.aastat, alustades kodutehnika ja autokaupade  müügiga. Juba 2001.aastal valmis temale kuuluva äriühingu Wiru Auto poolt ehitatud autode müügisalong ja remonditöökoda, mis ilmestas nii Rakvere linna kui ka Lääne-Virumaad. Tänaseks on Wiru Autost saanud arenenud, stabiilne, hea mainega firma, kus töötab 18 inimest. Tõnu on lisaks sellele, et ta on maakonna kultuuri ning spordivaldkonna toetaja, abiks ka Rakvere Ametikoolile, kus noored saavad kaasaegses keskkonnas autoeriala õppe praktikat. Tõnu Paju kuulub ka ettevõtjate klubisse Wesenberg ja seda juba 90-ndate aastate lõpus ja omab suurt autoriteeti ja lugupidamist teiste klubi liikmete poolt.

Lääne-Virumaa hõbedane vapimärk

Andrejs Spridzāns-Dobele linnavolikogu esimees, kes on aidanud aastakümneid kaasa sõprussidemete loomisele, ning edasiarendamisele Lääne-Virumaa ja Dobele maakonna vahel ning seda nii ettevõtluse, kultuuri, hariduse kui ka teistes valdkondades. Ta on avatud ja igast Lääne-Virumaa külaskäigust viinud kaasa midagi õpetlikku oma kodukohta. Selline südamega koostöö on aidanud kaasa Dobele maakonna arendamisele ja samas on ta kogenenud poliitikuna  jaganud väärt nõuandeid ka virumaalastele.

 

Teenetemärgid antakse üle 23.veebruaril Rakvere Teatris Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu Eesti Vabariigi 101. Sünnipäevale pühendatud vastuvõtul.

 

 

8.jaanuaril toimus Rakvere linnavalitsuse valges saalis Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ avalik aruteluseminar, kuhu oli kokku tulnud ca 50 maakonna arengu vastu huvi tundvat inimest. Toimus põnev ja haarav arutelu, mitmes erinevas valdkonnas. Maakonna arengustrateegia on avalikul väljapanekul kuni 25.jaanuarini ja dokumendid ning muu oluline info on lietav siit: https://www.virol.ee/avalikustamine

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit tänab eilsel arutelul osalejaid!

 

 

 

MAAKONNA KÕRGEIM AUTASU OOTAB KANDIDAATE

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga.

Välja antakse kahte liiki vapimärke. Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk omistatakse inimesele, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega kultuuri, spordi, hariduse, sotsiaal- ja tervishoiu, majanduse, maaelu arendamise jm valdkonnas on oluliselt kaasa aidanud Lääne-Virumaa arengule. Samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonnale. Kandidaat ei pea olema maakonna elanik.

Lääne-Virumaa hõbedane vapimärk omistatakse mitte-eestlasele maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

Kirjalikku taotlust koos põhjendusega oodatakse Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu büroole hiljemalt 7. jaanuariks aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil virol@virol.ee

Põhjenduses palume ära märkida, kellele ja mille eest vapimärki taotletakse ning taotleja kontaktandmed.

Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim tunnustus aastast 2005.

Lääne-Viru maakonna vapimärgid antakse üle Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe pidulikul vastuvõtul 23. veebruaril Rakvere Teatris.

 

Lisainfo:
Sven Hõbemägi, VIROL tegevdirektor
Tel. +372 53005652

 

 

« Tagasi

LÄÄNE-VIRU OMAVALITSUSTE LIIT OOTAB KANDIDAATE AASTA TERVISEDENDAJATE TUNNUSTAMISEKS

Lääne-Virumaa aasta tervisedendajate tunnustamine

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab kandidaate aasta tervisedendajate tunnustamiseks

Aasta tervisedendaja tiitli andmisega tunnustatakse inimesi, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega olnud eeskujuks, silmapaistvalt panustanud maakonnas inimeste tervise parendamisse ja väärtustamisse ning edendanud valdkonda paikkonna tasandil.

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab kandidaate kolmes kategoorias:

1. "Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja"

2. "Lääne-Virumaa aasta tervisetegu"

3. "Lääne-Virumaa aasta tervisesõbralik organisatsioon"

 

1. "Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja"

Eesmärk väärtustada ning avaldada tunnustust ühele või mitmele isikule, kes oma tegevusega on silma paistnud maakondliku tervise edendamise valdkonna arendamisel. Kandidaadiks võib olla isik(ud), kelle tegevus on kaasa aidanud Lääne-Virumaa tervisedenduse arengule ja tervislike eluviiside kujundamisele; kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku elukeskkonda maakonnas; taganud tervisedenduslike tegevuste järjepidevuse.

 

2. "Lääne-Virumaa aasta tervisetegu"

Eesmärk väärtustada ja avaldada tunnustust terviseteadlikkust tõstvatele ja tervislikke eluviise edendavatele tegevustele. Kandidaat võib olla: tervise – ja/või turvalisuse arendamisele suunatud tegevus, algatus, üritus või elluviidud projekt Lääne-Viru maakonnas.

 

3. "Lääne-Virumaa aasta tervisesõbralik organisatsioon"

Eesmärk väärtustada ja tunnustada ühte või mitut Lääne-Virumaa organisatsiooni/ettevõtet, mis on oma tegevusega kaasa aidanud maakondliku tervise edendamisele ja valdkonna arendamisele. Kandidaat võib olla Lääne-Viru maakonnas tegutsev organisatsioon või ettevõte, mis on kaasa aidanud tervisedenduse arengule, jätkusuutlikuse tagamisele ja/või tervislike eluviiside kujundamisele paikkonnas.

 

Esitada võib isikuid, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevatöö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult. Kandidaate võivad esitada üksikisikud, asutused ja organisatsioonid, kohalikud omavalitsused jt.

 

Kandidaate saab esitada 1.-31. oktoober 2020.

 

KANDIDAATE SAAB ESITADA SIIT

 

Kandidaatide seast valib laureaadid VIROL-i juures tegutsev Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu. "Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja" laureaat esitatakse Sotsiaalministeeriumile tunnustamiseks.

Aasta tervisedendajate tiitlit antakse maakonnas välja alates 2012. aastast. Varasemalt tegeles tervisedendaja tunnustamisega Lääne-Viru Maavalitsus.


 

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

 

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL)  kutsub üles esitama kandidaate üleriigilise tunnustussüsteemi "Eestimaa õpib ja tänab" konkursile, mille eesmärk  on tunnustada ja tutvustada üldsusele Lääne-Viru maakonna haridustöötajate  tegevust, selgitada tehtud töö  tulemuste põhjal välja maakonna haridustöötajaid, kes on oma töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi ja pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

 

Maakondlik konkurss on seotud üleriiglise konkursiga ning laureaadid valitakse 13 üleriigilises ja 3 maakondlikus kategoorias. Sellel aastal on maakondlikult ja üleriigliselt üks kattuv kategooria, milleks on elutöö kategooria. Kuna üleriigilise elutööpreemia tunnustuse eesmärk on tunnustada riiklikult silmapaistnud haridustöötajaid, siis VIROL-i soov on tunnustada meie maakonna tasandil pikaajaliselt maakonna haridusse panustanud inimesi ning seega saab sellesse kategooriasse kandidaate esitada nii üleriigiliselt kui ka maakondlikult.

 

Sel aastal on üheks Aasta Õpetaja konkursi kategooriaks Aasta Kooli konkurss, mille eesmärk on näidata kooli loovas ja lõbusas võtmes, kus tegutsetakse ühiselt ka õppetöö väliselt, hinnatakse koostööd ning kus valitsevad üksteist toetavad suhted. Eesti parim üldhariduskool selgub žürii ja rahvahääletuse tulemusel ning kuulutatakse välja 31. mail Terevisiooni erisaates" .

 

Kandidaate üleriigiliselt tunnustatud kategooriate auhindadele saab esitada 18.aprillini Haridus-ja Teadusministeeriumi veebilehel aadressil www.hm.ee/gala, kust leiab ka tunnustamisstatuudid.

 

Üleriigiliselt tunnustatud kategooriad on:

Aasta lasteaiaõpetaja,

Aasta klassiõpetaja,

Aasta klassijuhataja,

Aasta põhikooli aineõpetaja,

Aasta gümnaasiumiõpetaja,

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja,

Aasta õppejõud,

Aasta tugispetsialist,

Aasta õppeasutuse juht,

Aasta haridustegu,

Aasta hariduse sõber

Elutööpreemia

Aasta Kool

 

VIROLi moodustatud maakondlik komisjon valib igasse kategooriasse (välja arvatud kategooriad Aasta õppejõud, riiklik elutööpreemia ja Aasta Kool) esitatud kandidaatide seast ühe kandidaadi esitamiseks üleriigilisele komisjonile. Komisjoni esitatud kandidaat on ka laureaat vastavas kategoorias Lääne-Virumaal.

 

Komisjoni kuulub VIROL hariduskomisjoni, Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liidu, Lääne-Viru Koolijuhtide Ühenduse, Lääne-Viru Haridusjuhtide Liidu, Lääne-Virumaa Alushariduse Juhtide Liidu, Lääne-Virumaa Õpilasesinduse ning maakondlike ainesektsioonide esindaja.

 

Kandidaate maakondlikele täiendavatele kategooriatele saab esitada samuti 18.aprillini ning seda saab teha aadressil:

https://www.virol.ee/uleriigilise-tunnustussusteemi-eestimaa-opib-ja-tanab-laane-viru-maakondliku-konkurss

 

 

Lisainfo: VIROL tegevdirektor Sven Hõbemägi, e-post: sven.hobemagi@virol.ee, tel.5300 5652

20.06.19

VIROL sotsiaalmeedias

LÄÄNE-VIRUMAA 

OMAVALITSUSÜKSUSI: 8

ELANIKE ARV: 59 113 (seisuga 01.01.2020

PINDALA:  3 695,72 km²

SUURIM OMAVALITSUSÜKSUS ELANIKE ARVULT:

Rakvere linn 15 023 (seisuga 01.01.2020)

SUURIM OMAVALITSUSÜKSUS PINDALALT:

Vinni vald 1013.83 km²