11.01.19

 

 

8.jaanuaril toimus Rakvere linnavalitsuse valges saalis Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ avalik aruteluseminar, kuhu oli kokku tulnud ca 50 maakonna arengu vastu huvi tundvat inimest. Toimus põnev ja haarav arutelu, mitmes erinevas valdkonnas. Maakonna arengustrateegia on avalikul väljapanekul kuni 25.jaanuarini ja dokumendid ning muu oluline info on lietav siit: https://www.virol.ee/avalikustamine

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit tänab eilsel arutelul osalejaid!

 

 

 

MAAKONNA KÕRGEIM AUTASU OOTAB KANDIDAATE

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga.

Välja antakse kahte liiki vapimärke. Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk omistatakse inimesele, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega kultuuri, spordi, hariduse, sotsiaal- ja tervishoiu, majanduse, maaelu arendamise jm valdkonnas on oluliselt kaasa aidanud Lääne-Virumaa arengule. Samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonnale. Kandidaat ei pea olema maakonna elanik.

Lääne-Virumaa hõbedane vapimärk omistatakse mitte-eestlasele maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

Kirjalikku taotlust koos põhjendusega oodatakse Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu büroole hiljemalt 7. jaanuariks aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil virol@virol.ee

Põhjenduses palume ära märkida, kellele ja mille eest vapimärki taotletakse ning taotleja kontaktandmed.

Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim tunnustus aastast 2005.

Lääne-Viru maakonna vapimärgid antakse üle Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe pidulikul vastuvõtul 23. veebruaril Rakvere Teatris.

 

Lisainfo:
Sven Hõbemägi, VIROL tegevdirektor
Tel. +372 53005652

 

 

 

« Tagasi

Veebileht www.narko.ee koondab tõenduspõhist infot narkootikumide kohta ja juhatab abivõimalusteni

Veebileht www.narko.ee koondab tõenduspõhist infot narkootikumide kohta ja juhatab abivõimalusteni

Tervise Arengu Instituudi (TAI) uuenenud veebileht www.narko.ee pakub infot ja abi inimestele, kes on mingil viisil puutunud kokku narkootikumidega või narkootikumide tarvitajatega. Infot saavad lehelt aga kõik, kes soovivad end narkootikumide ja narkomaania teemal harida.

 

www.narko.ee lehele on koondatud info abi- ja ravivõimaluste kohta neile, kes soovivad narkootikumide tarvitamisest loobuda. Lisaks on veebileht mõeldud ka lähedastele ja üldsusele, kes saavad infot selle kohta, kuidas erinevad narkootilised ained mõjutavad organismi, millised on narkootikumidega seotud müüdid ning kuidas sotsiaalse survega hakkama saada. Lähedaste puhul on oluline, et nad oskaks probleemset käitumist ära tunda ja teada, mida sellisel puhul edasi teha, et nii tema ise kui ka lähedane tarvitaja abi saaksid.

 

„Kuigi eelistame, et inimesed ei tarvitaks uimasteid üldse, on reaalsus siiski see, et narkootikumide tarvitajad on meie keskel olemas ja paljud neist ei ole valmis sellest loobuma. Narko.ee veebis anname ka neile nõu, kuidas vähendada riske, mis tarvitamisega kaasnevad – siit leiab muuhulgas infot kahjude vähendamise keskustes pakutavate teenuste kohta," ütles TAI nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise keskuse juhataja Aljona Kurbatova.

 

Et hinnata oma narkootikumide tarvitamisest tekkinud probleemide tõsidust, on narko.ee veebis võimalik täita ka rahvusvaheliselt tunnustatud teste DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test)  ja CUDIT (Cannabis Use Disorder Identification Test), mis aitavad hinnata, milline on tarvitamisest tekkinud riski tase. Teste saab teha siin: www.narko.ee/testid

 

Kurbatova sõnul nõuab narkootikumidest loobumine ja tervisekäitumise kohandamine suurt motivatsiooni ja aega, tagasilöökidest ei tohi heituda ning sageli tuleb otsida välist abi. „Kui narkootikumidest loobumine on seotud sisemise vajaduse ja sooviga muutuda, on loobumisotsus kindlam ja tulemus püsivam. Oluline on ka lähedaste ja kogukonna tugi – sõltuvus narkootikumidest on haigus ja seda saab ravida," lisas ta.

 

Narkootikumide tarvitajate abistamiseks on TAI sellel aastal koostöös Põhja prefektuuriga loonud ka kaks uut pilootprogrammi. Programmis VALIK pakutakse nõustamist kanepitarvitajatelele. Programm SÜTIK annab politseile võimaluse suunata narkootikumide tarvitamisel või väikeses koguses omamise tõttu kinni peetud narkootikumide tarvitajaid karistuse asemel tugiisiku programmi, samuti on võimalik programmiga liituda omal algatusel. Mõlemas programmis osalemine on tasuta ja vabatahtlik, lisainfot leiab veebilehelt www.narko.ee

 

Veebilehe sisu loomisel tegi TAI koostööd nii endiste kui ka praeguste narkootikumide tarvitajatega.

 


VIROL sotsiaalmeedias

LÄÄNE-VIRUMAA 

OMAVALITSUSÜKSUSI: 8

ELANIKE ARV: 60 184 (seisuga 01.01.2019)

PINDALA:  3 695,72 km²

SUURIM OMAVALITSUSÜKSUS ELANIKE ARVULT:

Rakvere linn 15 371 (seisuga 01.01.2019)

SUURIM OMAVALITSUSÜKSUS PINDALALT:

Vinni vald 1013.83 km²