Lääne-Viru tööstuse analüüs

Lääne-Viru tööstust käsitleva uuringu „Eelised ja piirangud Lääne-Viru maakonna tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks" tellis 2019. aastal SA Lääne-Viru Arenduskeskus. Eesmärgiks oli selgitada maakonna tööstuse eripärasid ja teha ettepanekuid maakondlikuks arendustegevuseks ettevõtlusvaldkonnas.

Uuringuga on võimalik tutvuda siin.