Lääne-Virumaa integreeritud kohaturundusstrateegia

Maakonna arengustrateegia 2022-2035 ja selle tegevuskava väljatöötamisel 2022. aastal tekkis tunnetatud vajadus ühise fokusseeritud kohaturundusstrateegia järgi, mis toetaks ja võimendaks maakonna arengustrateegiate elluviimist ning aitaks muuta Lääne-Virumaa atraktiivsemaks kohaks nii puhkamiseks, elamiseks kui ka töötamiseks. Loodud integreeritud kohaturundusstrateegia laiem eesmärk on edendada maakonna mainet, suurendada äri- ja elukeskkonna atraktiivsust ja tuntust nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Turundusstrateegia ülesandeks on toetada integreeritust ja sidusust ametnike, elanike, turistide ja ettevõtete vahel ning luua eesmärgistatud ja sihitud plaan maakonna maine kujundamiseks, atraktiivsuse tõstmiseks ning kohaliku identiteedi ja väärtuste arendamiseks. Käesoleva kohaturundusstrateegia fookus on turistide meelitamine, ettevõtluse arendamine ja nendevahelise koostöö edendamine ning elanikkonna säilitamine. Valminud strateegiaga on võimalik tutvuda siin  ja strateegia tegevuskava siit.
 

Kohaturundusstrateegia ja brändingu koostamist rahastati meetmest Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024