Projekti nimi: Lääne-Virumaa kohaturunduse strateegia välja töötamine

Meede: Tervikliku arengu jne soodustamine mujal kui linnapiirkonnas

Taotlusvoor: Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024

Rahastaja: Ühtekuuluvuspoliitika fond

Projekti eesmärk ja tulemused: Projekti tulemusena valmib erinevate osapoolte koostöös ühtne maakondlik sihtkohaturundusstrateegia ja tegevuskava koos eesmärkide ja mõõdikutega, et suurendada Lääne-Virumaa tuntust ja külastatavust. Samuti kujundatakse välja atraktiivse elu- ja töökoha väärtuspakkumised, et suurendada sisserännet ja tugevdada elanike paigatunnetust ja elamiskohana eelistamist. Valmiv kohaturundusstrateegia ja tegevuskava paneb aluse ja tagab jätkusuutlikkuse tervikliku sihtkoha arendamisel ja juhtimisel.

Projekti algus ja lõpp: 08.11.2022 - 30.01.2024

Projekti kogusumma: 54 000 EUR

Toetusmäär: 70%

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Projekti partnerid: Väike-Maarja vald, Haljala vald, Kadrina vald, Viru-Nigula vald, Rakvere vald, Rakvere linn, Vinni vald, Tapa vald, MTÜ Lahemaa Turismiühing

Strateegiaga on võimalik tutvuda siin 
Soovitatud tegevuste ja projektide ehk tegevuskava juurde jõuab siit

Projektijuht:
Anu Oja
Tel: 524 3927
e-post: anu.oja@virol.ee