Lääne-Virumaa tööstus- ja ettevõtlusalade analüüsi koostamine

Majanduse konkurentsivõime tagamisel on järjest enam kerkinud esiplaanile kohalike omavalitsuste roll ettevõtluskeskkonna arendamisel. Võttes aluseks põhimõtte, et kohaliku elu küsimused on kohaliku omavalitsuse teema, siis kuulub siia kahtlemata ka ettevõtluskeskkonnaga seonduv. 

Ettevõtete käekäik oleneb kõige muu kõrval sageli ka kohalikust omavalitsusest, kelle hoiakutest ja tegevustest võib ettevõtlus saada nii hoogu kui ka pidurdust. Samuti tuleb omavalitsustel otsustada, milliseid ettevõtlusega seotud küsimusi on mõistlik lahendada ise, milliseid piirkonna kohalike omavalitsuste koostöös ja kuidas paremini kasutada maakondliku arenduskeskuse potentsiaali.

Nendest teemadest kantuna tellis Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit uuringu, sihistades ülesande selgitada ettevõtluskeskkonna arengut, sh tööstust ja tööstusaladega seonduvat maakonnas.

Uuringuga on võimalik tutvuda siin

 

Tööstus- ja ettevõtlusalade analüüsi koostamist rahastati meetmest Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024.