Lääne-Viru maakonnastrateegia 2030+ muutmine

 

Maakonna arengu kavandamiseks ja ellu viimiseks koostatakse maakondlik arengustrateegia, mis on aluseks kohalike omavalitsuste ühistegevuste planeerimisel ja ellu viimisel ning riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmisel, riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel maakonnas.

 

Hetkel kehtiv Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030 on leitav SIIT

 

Lääne-Virumaa arengustrateegiat 2030+ uuendab OÜ KT Europroject Management

 

Arengustrateegia uuendamise ajakava on leitav SIIT

 

Strateegia koostaja ettekanne Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 26.oktoobri üldkoosolekul on leitav SIIT