Maakonna arengu kavandamiseks ja ellu viimiseks koostatakse maakondlik arengustrateegia, mis on aluseks kohalike omavalitsuste ühistegevuste planeerimisel ja ellu viimisel ning riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmisel, riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel maakonnas.

 

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ on uus tegevuskava perioodiks 2021 - 2024. Uue tegevuskava ning kehtiva arengustrateegia leiad siit: https://www.virol.ee/strateegiadokument


Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekute protokollid arengustrateegia menetlemise kohta:

- Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku protokoll 26.10.2018

- Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku protokoll 30.11.2018

- Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku protokoll 27.12.2018

- Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku protokoll 29.03.2019

- Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsus Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ ja tegevuskava vastuvõtmisest 29.03.2019