Lääne-Viru maakonnastrateegia 2030+ muutmine

 

Maakonna arengu kavandamiseks ja ellu viimiseks koostatakse maakondlik arengustrateegia, mis on aluseks kohalike omavalitsuste ühistegevuste planeerimisel ja ellu viimisel ning riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmisel, riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel maakonnas.

 

Hetkel kehtiv Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030 on leitav SIIT

 

Lääne-Virumaa arengustrateegiat 2030+ uuendab OÜ KT Europroject Management

 

Arengustrateegia uuendamise ajakava on leitav SIIT

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsusega moodustati arengustrateegia juhtrühm,kuhu kuuluvad:

 

1. Aarne Laas, Kadrina valla abivallavanem

2. Anneli Kivisaar, Haljala valla kogukonna-ja arendusnõunik

3. Eve-Ojala Bakradze, Viru-Nigula valla arendusjuht

4. Marko Torm, Rakvere linnapea

5. Indrek Kesküla, Väike-Maarja vallavanem

6. Riho Tell, Tapa valla abivallavanem

7. Kaire Kullik, Rakvere valla arendus-ja planeerimisspetsialist

8. Gustav Saar, Vinni valla arendusnõunik

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse otsusega on moodustatud 9 valdkondlikku töögruppi, milledeks on:

 

1.Turvalisus  ja Rahvatervis


2. Haridus


3. Noorsootöö


4. Kultuur ja sport


5. Avalikud Teenused


6. Vabaühendused


7. Ettevõtlus ja tööhõive


8. Ühistransport, energeetika ja IT-taristu


9. Keskkonnataristu

 

Töögruppide koosseisud leiad SIIT

 

Strateegia koostaja ettekanne Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 26.oktoobri üldkoosolekul on leitav SIIT