Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei anna Lääne-Viru Omavalistuste Liidule (VIROL) õigust iseseisvalt korraldada huvirühmade kaasamist ega strateegia eelnõu avalikustamist VIROL kodulehel. Seadus näeb ette, et selleks peavad andma ametliku volituse maakonna valla/linnavalitsused.

Haljala vallavalitsuse volitus

Kadrina vallavalitsuse volitus

Rakvere linnavalitsuse volitus

Rakvere vallavalitsuse volitus

Tapa vallavalitsuse volitus

Vinni vallavalitsuse volitus

Viru-Nigula vallavalitsuse volitus

Väike-Maarja vallavalituse volitus

 

Lisaks VIROL kodulehele on info strateegia eelnõu avalikust väljapanekust ka kohalike omavalitsuste kodulehtedel:

Haljala vallavalitsuse

Kadrina vallavalitsuse

Rakvere linnavalitsuse

Rakvere vallavalitsuse

Tapa vallavalitsuse

Vinni vallavalitsuse

Viru-Nigula vallavalitsuse

Väike-Maarja vallavalituse

 

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ ja Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2019-2022 on heaks kiidetud maakonna kõikide kohalike omavalitsuste üksuste volikogudes.


 

Haljala Vallavolikogu kiitis heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ 24.04.2019 määrusega nr 60 ja Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2019-2022  24.04.2019 otsusega nr 92. Määruse tekst avaldati 26.04.2019  Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/426042019020

Kadrina Vallavolikogu kiitis heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ 24.04.2019 määrusega nr 27 ja Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2019-2022  24.04.2019 otsusega nr 96. Määruse tekst avaldati 27.04.2019 Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/427042019019

Rakvere Linnavolikogu kiitis heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ 24.04.2019 määrusega nr 3 ja Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2019-2022  24.04.2019 otsusega nr 26. Määruse tekst avaldati 26.04.2019  Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/426042019023

Rakvere Vallavolikogu kiitis heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ 24.04.2019 määrusega nr 43 ja Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2019-2022  24.04.2019 otsusega nr 83. Määruse tekst avaldati 26.04.2019  Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/426042019017

Tapa Vallavolikogu kiitis heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ 29.04.2019 määrusega nr 56 ja Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2019-2022 29.04.2019 otsusega nr 122. Määruse tekst avaldati 03.05.2019  Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/403052019035

Vinni Vallavolikogu kiitis heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ 18.04.2019 määrusega nr 7 ja Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2019-2022  18.04.2019 otsusega nr 9 . Määruse tekst avaldati 27.04.2019  Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/427042019025

Viru-Nigula Vallavalikogu kiitis heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ 25.04.2019 määrusega nr 131 ja Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2019-2022  25.04.2019 otsusega nr 57. Määruse tekst avaldati 27.04.2019 Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/427042019024

Väike-Maarja Vallavolikogu kiitis heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ 25.04.2019 määrusega nr 14  ja Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2019-2022  25.04.2019 otsusega nr 7. Määruse tekst avaldati 30.04.2019  Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/430042019032