Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei anna Lääne-Viru Omavalistuste Liidule (VIROL) õigust iseseisvalt korraldada huvirühmade kaasamist ega strateegia eelnõu avalikustamist VIROL kodulehel. Seadus näeb ette, et selleks peavad andma ametliku volituse maakonna valla/linnavalitsused.

Haljala vallavalitsuse volitus

Kadrina vallavalitsuse volitus

Rakvere linnavalitsuse volitus

Rakvere vallavalitsuse volitus

Tapa vallavalitsuse volitus

Vinni vallavalitsuse volitus

Viru-Nigula vallavalitsuse volitus

Väike-Maarja vallavalituse volitus

 

Lisaks VIROL kodulehele on info strateegia eelnõu avalikust väljapanekust ka kohalike omavalitsuste kodulehtedel:

Haljala vallavalitsuse

Kadrina vallavalitsuse

Rakvere linnavalitsuse

Rakvere vallavalitsuse

Tapa vallavalitsuse

Vinni vallavalitsuse

Viru-Nigula vallavalitsuse

Väike-Maarja vallavalituse