Projekt Lääne-Virumaa toidutootjate ringmajanduse põhimõtete juurutamise ja sotsiaalse mõju juhtimise võimekuse tõstmiseks. Lõppraport.

 

Tänase toidusüsteemi lühiajaline majanduslik jätkusuutlikkus vajab muutust. Euroopa Liidu strateegia "Talust taldrikule" suunab meid kestliku toidusüsteemi poole, kus keskkond, majandus ja sotsiaalne õiglus käivad käsikäes. Euroopa Komisjon valmistub 2023. aastal tutvustama õigusraamistikku, mis seab kestlikkuse põhimõtted ja nõuded ELi toidusüsteemi osalistele. Kestlik toidusüsteem pakub ohutut, tervislikku ja keskkonnasõbralikku toitu kõigile. Sotsiaalne mõõde vajab rohkem tähelepanu, ja käesolev raport keskendubki Lääne-Viru väiketoidutootjate panusele sellesse valdkonda.

 

Raporti tellija oli SA Lääne-Viru Arenduskeskus ja see on koostatud Lääne-Virumaa toidutootjate ringdisaini ja sotsiaalsete mõjude juhtimise programmi raames.

Projektis osalesid esindajad järgmistest ettevõtetest:

Loodussahver (sh Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi esindaja), Minu Gelato, Mäehansu talu, Päts Sahver, Telo Talu, ÕF LUME.