20.11.19
Pressiteade
 
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
20.11.2019
 
 
Eile 19. novembril toimus Kundas elanikkonnakaitse teemaline kriisideks valmistumise õppepäev.
Tegemist oli Lääne-Viru maakonnas kolmanda elanikkonnakaitse teemalise kriisideks valmistumise õppepäevaga. Sellel aastal on õppepäevad toimunud juba ka Haljala vallas ning Rakvere linnas.
Kriisiõppepäevade raames saavad osalejad põhjalikud teadmised sellest, millised kitsaskohad kriisisituatsioonides neid oma kogukonnas ohustavad. Selguvad täpsemalt, millised on need valdkonnad, mis vajaksid kogukonnas kaardistust, et kogukond oskaks kriisisituatsioonides läbimõeldut tegutseda ja saaks vajadusel hakkama ilma abi saabumiseta kuni 7 järjestikust ööpäeva.
Kriisiõppepäevad toimuvad maakonnas kõikides omavalitsustes lauaõppe meetodil, mis koosneb kolmest kaasusest. Sealhulgas keskendutakse eraldi ka meditsiinilisele kaasusele, kus käsitletakse kodust ravimivaru ning elupäästvat esmaabi. Osalejad saavad kõiki vajalikke elupäästva esmaabi võtteid katsetada ka praktiliselt Rakvere Haigla ekspertide juhendamisel.
Kriisiõppepäeva ühe osana toimub ka praktiline priimuste kasutamise õpe, mille käigus saavad osalejad ise 7 ööpäeva kriisivaru komplektides sisalduvatest toodetest toiduvalmistamist proovida.
Kriisiõppepäevad jätkuvad ka järgmisel aastal ning 2020. aasta jaanuarist on õppepäevad planeeritud Vinni-, Kadrina-, Tapa- ning Väike-Maarja valda.
Kriisideks valmistumise õppepäevad toimuvad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu, Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu, Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti eestvedamisel.
Täpsem informatsioon õppepäevade toimumisaegadest leitav peagi VIROL kodulehelt www.virol.ee
 
 
 
 
« Tagasi

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab kandidaate aasta tervisedendajate tunnustamiseks

Lääne-Virumaa aasta tervisedendajate tunnustamine

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab kandidaate aasta tervisedendajate tunnustamiseks

Aasta tervisedendaja tiitli andmisega tunnustatakse inimesi, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega olnud eeskujuks, silmapaistvalt panustanud maakonnas inimeste tervise parendamisse ja väärtustamisse ning edendanud valdkonda paikkonna tasandil.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab kandidaate kolmes kategoorias:

1. "Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja"

2. "Lääne-Virumaa aasta tervisetegu"

3. "Lääne-Virumaa aasta tervisesõbralik organisatsioon"

 

1. "Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja"

Eesmärk väärtustada ning avaldada tunnustust ühele või mitmele isikule, kes oma tegevusega on silma paistnud maakondliku tervise edendamise valdkonna arendamisel. Kandidaadiks võib olla isik(ud), kelle tegevus on kaasa aidanud Lääne-Virumaa tervisedenduse arengule ja tervislike eluviiside kujundamisele; kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku elukeskkonda maakonnas; taganud tervisedenduslike tegevuste järjepidevuse.

 

2. "Lääne-Virumaa aasta tervisetegu"

Eesmärk väärtustada ja avaldada tunnustust terviseteadlikkust tõstvatele ja tervislikke eluviise edendavatele tegevustele. Kandidaat võib olla: tervise – ja/või turvalisuse arendamisele suunatud tegevus, algatus, üritus või elluviidud projekt Lääne-Viru maakonnas.

 

3. "Lääne-Virumaa aasta tervisesõbralik organisatsioon"

Eesmärk väärtustada ja tunnustada ühte või mitut Lääne-Virumaa organisatsiooni/ettevõtet, mis on oma tegevusega kaasa aidanud maakondliku tervise edendamisele ja valdkonna arendamisele. Kandidaat võib olla Lääne-Viru maakonnas tegutsev organisatsioon või ettevõte, mis on kaasa aidanud tervisedenduse arengule, jätkusuutlikuse tagamisele ja/või tervislike eluviiside kujundamisele paikkonnas.

 

Esitada võib isikuid, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevatöö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult. Kandidaate võivad esitada üksikisikud, asutused ja organisatsioonid, kohalikud omavalitsused jt.

 

Kandidaate saab esitada 1.-31. oktoober.

 

Kandidaate saab esitada SIIT

 

 

Kandidaatide seast valib laureaadid VIROL-i juures tegutsev Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu. "Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja" laureaat esitatakse Sotsiaalministeeriumile tunnustamiseks.

Aasta tervisedendajate tiitlit antakse maakonnas välja alates 2012. aastast. Varasemalt tegeles tervisedendaja tunnustamisega Lääne-Viru Maavalitsus.