24.11.21

Alates 01.09.2021 on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisene taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoobril kell 16:30.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Kogukonna areng - (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine - (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Lääne-Virumaa infopäev toimub Zoom keskkonnas 09. septembril kell 15.00. Infopäevale saab registreeruda kuni 08.septembrini lingil: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUXdRewAvtU23B3cqwi-j7s1a42MNs5u6zDswRzEMVjBvcPA/viewform?usp=sf_link

Infopäeval antakse ülevaade programmist.

Enne infopäeva toimumist saadetakse link registreerunute e-posti aadressile.

 

Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas, kuhu saab taotlusi esitada 1. oktoobrini kuni kell 16:30 allolevatelt linkidelt:

Lääne-Virumaa KOP sügisvoor 2021 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
https://etoetus.struktuurifondid.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=4670

Lääne-Virumaa KOP sügisvoor 2021 "Kogukonna areng" https://etoetus.struktuurifondid.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=4671

Lisainformatsioon:

Kaoke Kärdi, SA Lääne-Viru Arenduskeskus

Mob +372 5850 1250