Lääne-Virumaa tervisedendajate ja tervisedenduse valdkonda panustajate tunnustamine

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab kandidaate aasta tervisedendajate tunnustamiseks.

Aasta tervisedendaja tiitli andmisega tunnustatakse inimesi, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega olnud eeskujuks, silmapaistvalt panustanud maakonnas inimeste tervise parendamisse ja väärtustamisse ning edendanud valdkonda paikkonna tasandil.

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab kandidaate kolmes kategoorias:

1. "Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja"

2. "Lääne-Virumaa aasta tervisetegu"

3. "Lääne-Virumaa aasta tervisesõbralik organisatsioon"

 

1. "Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja"

Eesmärk väärtustada ning avaldada tunnustust ühele või mitmele isikule, kes oma tegevusega on silma paistnud maakondliku tervise edendamise valdkonna arendamisel. Kandidaadiks võib olla isik(ud), kelle tegevus on kaasa aidanud Lääne-Virumaa tervisedenduse arengule ja tervislike eluviiside kujundamisele; kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku elukeskkonda maakonnas; taganud tervisedenduslike tegevuste järjepidevuse.

 

2. "Lääne-Virumaa aasta tervisetegu"

Eesmärk väärtustada ja avaldada tunnustust terviseteadlikkust tõstvatele ja tervislikke eluviise edendavatele tegevustele. Kandidaat võib olla: tervise – ja/või turvalisuse arendamisele suunatud tegevus, algatus, üritus või elluviidud projekt Lääne-Viru maakonnas.

 

3. "Lääne-Virumaa aasta tervisesõbralik organisatsioon"

Eesmärk väärtustada ja tunnustada ühte või mitut Lääne-Virumaa organisatsiooni/ettevõtet, mis on oma tegevusega kaasa aidanud maakondliku tervise edendamisele ja valdkonna arendamisele. Kandidaat võib olla Lääne-Viru maakonnas tegutsev organisatsioon või ettevõte, mis on kaasa aidanud tervisedenduse arengule, jätkusuutlikuse tagamisele ja/või tervislike eluviiside kujundamisele paikkonnas.

 

Esitada võib isikuid, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevatöö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult. Kandidaate võivad esitada üksikisikud, asutused ja organisatsioonid, kohalikud omavalitsused jt.

 

Kandidaate saab esitada kuni 31. oktoober 2023

 

KANDIDAATE SAAB ESITADA SIIT

 

Kandidaatide seast valib laureaadid VIROL-i juures tegutsev Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu. "Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja" laureaat esitatakse Sotsiaalministeeriumile tunnustamiseks.

Aasta tervisedendajate tiitlit antakse maakonnas välja alates 2012. aastast. Varasemalt tegeles tervisedendaja tunnustamisega Lääne-Viru Maavalitsus.