Õppevisiit Lõuna-Norra

Ajavahemikul 06.-09. veebruar 2023.a toimus projekti "Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks" õppevisiit Norra Kuningriiki, Agderi maakonda (Lõuna-Norra, Kristiansand ja Vennesla) eesmärgiga tutvuda sealsete parimate praktikatega koolist väljalangemise ennetamisel. Saadud teave ja kogemused on sisendiks kohaliku tasandi integreeritud teenusemudelite väljatöötamise protsessis.

Esimesel päeval toimus seminar Agderi maakonna administratiivkeskuses, kus anti ülevaade uuringust „Ungdata", mille abil uuritakse noortelt iga kolme aasta järel nende heaolu kohta (tervis, pere, sõprussuhted, elutingimused, rahulolu jne). Uuringud on aluseks maakonna tegevuste planeerimisel.

Lisaks jagati teavet noorte tugila ning süsteemse nõustamis- ja märkamissüsteemi kohta (kaasatud 18 kooli).

Agderi maakonnas on kokku 25 omavalitsust ning algatatud on programm „Vårt Agder/Our Agder", mille eesmärgiks on parandada valdkondadeülest koostööd.

Tutvustati siinse projekti "Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks" eesmärke ning senist kogemust. Päeva teises osas külastati Norra suurimat noortekeskust Samsen, mis üllatas väga mitmekülgsete võimalustega- tantsuringid (sh postitants), muusika (sh helistuudio), kunst, filmistuudio, fotograafia, kaljuronimine, parkuur, kontserdid, festivalid, üritused. Enamik tegevusi on noortele tasuta.

Teisel päeval külastati Vennesla Keskkooli (kutsekooli) ning anti ülevaade sealsest pilootprojektist „Vennesla Bridge" (alates 2019), mille eesmärk on ennetada koolist väljalangemist, toetada noort edasiste valikute tegemisel (kutseõpe, töötamine). Projekt on olnud väga edukas ning mõne aasta jooksul on tuge saanud 109 õpilast. Projektis osalemine on noore jaoks vabatahtlik ning meeskonnas on kokku 5 nõustajat. Suurima riskikohana toodi välja üleminek ühest kooliastmest teise (põhikoolist keskkooli). Norras alustavad lapsed kooliteed 6.aastaselt ning keskhariduse omandamiseks kulub 13 aastat.

Seejärel liiguti vanas paberivabrikus asuvasse keskusesse NAV (The Norwegian Labour and Welfare Administration, Eestis samalaadsed asutused eraldi: Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, Tervise Arengu Instituut ja Tervisekassa), kus tutvustati sealseid tööpõhimõtteid ning jagati kogemust NEET-noortega töötamisel. Näiteks sellest aastast alates rakendavad nad lisaks muudele tugedele NEET-noorte tugigruppi, kus töötatakse noortega grupitöö meetodil.

Tutvuti ka maailma ilusaimate hoonete hulka valitud Vennesla kultuurimaja/raamatukoguga. Raamatukogu on Norras kogukonnakeskus ning on olulisel kohal erinevate vanuserühmade elus. Lisaks muudele suurepärastele võimalustele on raamatukogust võimalik tasuta laenutada näiteks talispordivarustust. Ootamatu vaatepilt eestlaste jaoks.

Õhtupoolikul külastati Punase Risti noortekeskust, mis on avatud kolmel korral nädalas ning kus lisaks vaba aja veetmise võimalustele pakutakse sooja õhtusööki (noored ise aitavad valmistada). Punase Risti noortekeskuses töötavad enamasti vabatahtlikud.

Lahkumispäeva hommiku külastati Kristiansandi Linnavalitsust, kust saadi teavet alushariduse kohta. Norras käivad peaaegu kõik lapsed alates 1.eluaastast lasteaias ning vanematel tuleb selle eest ise tasuda. Väga olulisena toodi välja põhimõte „Mitte laps ei pea sobituma asutusega, vaid asutus lapsega". Ehk siis kaasava hariduse põhimõttest lähtuvalt on suur osa lapsi nii lasteaedades kui koolides kaasatud ning tagatakse igale lapsele parimad võimalused. Psühholoogilist, eripedagoogilist, terapeutilist, logopeedilist jms abi osutavad spetsialistid ei asu enamasti lasteasutustes koha peal, spetsialistide meeskonnad osutavad oma teenuseid vastavalt vajadusele.

Suurimad tänud vastuvõtjatele (Inga Lauvdal, Lars Holmer-Hoven) ning väga meeldivatele projektikaaslastele, õppevisiit sujus tänu teile suurepäraselt!

Loe õppevisiidi kohta pikemalt projekti kodulehelt.