Muutunud on Lääne-Viru maakonna ühisürituste finantseerimise ja tegevustoetuste andmise kord

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse otsusega 13.11.23 võeti vastu uus muutunud Lääne-Viru maakonna ühisürituste finantseerimise ja tegevustoetuste andmise kord, mis reguleerib maakonna ühisürituste korralduskulude ja maakonnaüleste mittetulundusühingute tegevuskulude toetuse taotlemist, taotluste menetlemist ja aruandlust. 

Muutunud on nii taotluste esitamise aeg kui ka taotlus- ja aruandevorm. 

 

Tegevustoetuse taotlusi saab esitada 15. jaanuarini.

Ühisürituste taotlusi on võimalik esitada 15. jaanuarini ja 15. septembrini.

 

Vaata ühisürituste finantseerimise ja tegevustoetuste andmise korda lähemalt meie toetusprogrammide leheküljelt:  https://www.virol.ee/rahastus